Współpraca

image

Dr Marek Chojnacki studiował kulturoznawstwo (UAM) i reżyserię (PWST), jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Specjalizuje się w zagadnieniach dramaturgii życia społecznego, ról zawodowych kreowanych w środowiskach pracy o podniesionych standardach odpowiedzialności. Jest również ekspertem z dziedziny procesów twórczych, trenerem biznesu, pisze scenariusze i reżyseruje spektakle teatralne. Pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (Instytut Kulturoznawstwa UAM) jest profesorem WSUS, prowadzi wykłady na Wydziale Praw i Komunikacji Społecznej WSUS w Poznaniu. Współpracuje z Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

DOŚWIADCZENIE

blisko 30 - letnia praktyka dydaktyka na wyższych uczelniach
doświadczenie naukowe, kierowanie zespołami badawczymi
ponad 20 - letnia praktyka trenera, szkoleniowca i warsztatowca
znajomość specyfiki wielu branż wypracowana na drodze zadań mentorskich

WSPÓŁPRACA
Z DR AGATĄ LASOTA - JĄDRZAK
W ZAKRESIE SKUTECZNEJ BUDOWY SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOTACH SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

przekażę wiedzę z zakresu technik komunikowania się interpersonalnego w warunkach podniesionej odpowiedzialności,
przeanalizuję kulturę organizacyjną firmy pod kątem wprowadzanie RODO,
przeanalizuję mocne strony zespołu, celem wykorzystania ich w problemie ochrony danych,
przetrenuję umiejętności z zakresu sprawnego i komunikatywnego referowania problematyki RODO przed zespołem pracowników firmy,
przetrenuję umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej związanej z pracą z dokumentami,
przeprowadzę warsztat na temat efektywnego wykorzystania osobistego potencjału Inspektora Ochrony Danych.

Najnowsze