Skip to main content

Szanowni Państwo!

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragnę Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Agata Lasota - Jądrzak Ekspert ds. bezpieczeństwa Informacji, 62-023 Borówiec, ul. Wrzosowa 18, NIP 779 159 14 31, REGON 369 652 320.
 2. Kontakt do administratora danych osobowych: Borówiec 62-023, ul. Wrzosowa 18, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie jako Administratorze danych (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego m.in. na: wystawianiu faktur za świadczone przeze mnie usługi,
  2. zawarcia i wykonania umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO) a także z uwagi na prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli m.in.: zawarcie umowy realizacji szkolenia, dostarczenie Państwu niezbędnych materiałów, wystawienie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń o odbyciu szkolenia, świadczeniu usług doradztwa w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą.
 4. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.
 5. Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą usługi na moją rzecz na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, a w szczególności: serwisom IT, usługi księgowe.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie jako na Administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, nie później niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 8. Osoby podające swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Aktualny adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

© 2018 Agata Lasota - Jądrzak Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji