Skip to main content
 • RODO Kalisz - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Kalisz - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Kalisz - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Kalisz - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Kalisz - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
O Mnie
Agata Lasota-Jądrzak - Rodo Kalisz

Jestem aktywnym szkoleniowcem i trenerem w zakresie wdrażania systemu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Od kilku lat jestem wykładowcą-badaczem na kilku polskich uczelniach w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwa publicznego.

W ramach własnej działalności gospodarczej aktywnie uczestniczę w szkoleniach i wdrożeniach z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz prowadzę doradztwo biznesowe w ww. zakresie dla jednostek organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Jestem ekspertem ds. ochrony informacji niejawnych Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, a także ekspertem ds. bezpieczeństwa informacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolski. W 2020 r. zostałam Członkiem Zarządu ds. Rynku Wiedzy o Bezpieczeństwie w Europejskim Stowarzyszeniu Nauk o Bezpieczeństwie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w kierowaniu działem zabezpieczeń w jednostce administracji publicznej pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz w wykonywaniu obowiązków Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych. Doświadczenie zdobyte w strukturach mundurowych pozwala mi obecnie realizować wymagane obowiązki i zobowiązania, zarówno w warunkach ryzyka, jak i przy znacznej stracie czasu.

Doświadczenie w zakresie RODO i ochrony danych osobowych

22 lata
Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych

21/50

15 lat
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz kierownik pionu ochrony

14/50
8 lat
Praca dydaktyczno-naukowa
7/50
dr Agata Lasota-Jądrzak
30 lat
praktyka dydaktyczna w niejednej szkole wyższej
20 lat
praktyka instruktorska, trenerska i warsztatowa
 • Doświadczenie naukowe, zarządzanie nie jednym zespołem badawczym
 • znajomość specyfiki różnych branż wypracowana dzięki pracy mentorskiej

Szkolenia RODO Kalisz

Audyty, wdrożenia, szkolenia z zakresu ochrony danych

RODO

wdrożenie i szkolenie

Propozycja wdrożeniowa - zgodnie z reformami UE w zakresie ochrony danych osobowych.

Efektem jest komplet dokumentów bezpieczeństwa dla firmy z Kalisza. Wdrożenie obejmuje szkolenie, po którym uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich udział.

RODO

szkolenie 8h

Szkolenie przeznaczone jest dla każdej instytucji, firmy, przedsiębiorcy, osoby fizycznej lub pracownika firmy zajmującego się przetwarzaniem danych osobowych.

RODO

szkolenie 16h

Szkolenie zainteresowanych ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego stosowania dokumentów regulacyjnych w rzeczywistych jednostkach organizacyjnych.

6 godzin wykładów teoretycznych, ciągła dyskusja oraz 10 godzin praktyki.

OIN

szkolenie

Jak umiejętnie zarządzać ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych?

SOIN

audyt

Konsultacja w sferze zastosowanych procedur wynikających z przepisów o ochronie informacji poufnych, w tym tworzenie systemów ochrony informacji niejawnych.

SOIN

Audyt dla klauzuli "zastrzeżone"

Konsultacja w sferze weryfikacji procedur wynikających z przepisów o poufności dla klauzuli „zastrzeżone”.

Audyt bezpieczeństwa danych w kaliskiej firmie pod kątem spełnienia wymagań znajdujących się w ustawie o ochronie informacji poufnych

 • Opracuję plan ochrony informacji poufnych, przeglądając dokumentację firmy, przeprowadzając oceny zagrożeń i ryzyka oraz opracowując wytyczne dotyczące informacji niejawnych i polityki prywatności,

 • Zweryfikuję przestrzeganie prawa przez osoby wyznaczone jako Pracownicy Ochrony Danych Niejawnych oraz odpowiednie uprawnienia osób do dostępu do informacji poufnych firmy,

 • Zanalizuję zgodność środków bezpieczeństwa fizycznego według postrzeganego poziomu ryzyka,

 • Stworzę sprawozdanie poprawności metod rejestracji i dystrybucji dokumentów poufnych,

 • Przygotuję raporty z rekomendacjami poprawy poziomu bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawnymi i dokumentami firmy na podstawie wyników audytu.
Ochrona informacji niejawnych w Kalisz
RODO Kalisz

Audyt mający na celu określenie stopnia zgodności administratorowanych informacji z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz postanowień, umów i procedur zapewniających bezpieczeństwo informacji składa się z następujących etapów:

 • Etap I

  zidentyfikuję wszystkie zasoby w Państwa organizacji,

 • Etap II

  szczegółowy raport z audytu wraz z rekomendacjami,

 • Etap III

  opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,

 • Etap IV

  przeszkolę wszystkich pracowników organizacji z tematów związanych z RODO oraz reform unijnych w zakresie ochrony danych osobowych objętych zakresem ustawy krajowej z dnia 10 maja 2018 r.,

 • Etap V

  zaproponuję sposoby na rozwiązanie problemów z zakresu ochrony danych osobowych i zaproponuję Państwu konsultację.

 • ETAP I - przeprowadzę identyfikację wszystkich zasobów w organizacji,
 • ETAP II - przygotuję szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami,
 • ETAP III - opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,
 • ETAP IV - przeprowadzę kompleksowe szkolenia dla całego personelu organizacji z tematyki obejmującej unijną reformę w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,
 • ETAP V - udzielę niezbędnych porad i konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenia, warsztaty, kursy RODO - Kalisz oraz okolice

 • Wspólnie z dr Markiem Chojnackim oferujemy seminaria i szkolenia dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w następujących obszarach: komunikacja ustna związana z efektywnym korzystaniem z pracy, dokumentów i personelu ochrony danych,

 • Przeprowadzę w Państwa firmie szkolenia z zakresu ochrony informacji poufnych i danych osobowych oraz podniosę poziom wiedzy pracowników,

 • Przeprowadzę warsztaty dotyczące ochrony informacji poufnych dla osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną.

 • W zależności od Państwa oczekiwań i potrzeb firmy zapewniam szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i nie tylko.

RODO Kalisz
RODO Kalisz

Konsultacje i bezpośrednie wsparcie w następujących obszarach:

 • Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa przemysłowego,

 • Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych,

 • Kompleksowe konsultacje w zakresie ochrony informacji poufnych i danych osobowych.