Skip to main content
 • RODO Konin - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Konin - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Konin - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Konin- ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Konin - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
O Mnie
Agata Lasota-Jądrzak - Rodo Konin

Posiadam tytuł doktora nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie oraz jestem ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych.

W 2016 roku skutecznie obroniłam pracę magisterską "Wpływ jakości informacji na hierarchiczną sprawność organizacyjną" na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Ukończyłam naukę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Od ponad 20 lat pracuję w obszarze prawnej ochrony danych. Przez 14 lat byłam Pełnomocnikiem Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a od 2009 do 2020 roku Naczelnikiem Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Aktualnie pełnię funkcję Pełnomocnika Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w spółce Celtech sp. z o.o.

Jestem również pracownikiem w Starostwa Powiatowego w Chodzieży w sprawach dotyczących ochrony informacji niejawnych, a od 2021 roku pracuję też na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej.

Jestem autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ryzykiem oraz ochrony informacji niejawnych.

Doświadczenie zawodowe - RODO i ochrona danych osobowych

22 lata
ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

21/50

15 lat
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz kierownik pionu ochrony

14/50
8 lat
działalność naukowo – dydaktyczna
7/50
dr Agata Lasota-Jądrzak
8 lat
praca dydaktyczna na wyższych uczelniach
20 lat
praktyka instruktora, warsztatowca, szkoleniowca i trenera
 • doświadczenia liderskie w dziedzinie naukowej
 • szeroki zakres wiedzy zdobytej w ramach zadań mentorskich

Oferta - szkolenia RODO Konin

Audyty, szkolenia z zakresu ochrony danych, wdrożenia

RODO

wdrożenie i szkolenie

Wdrożenie - zgodne z unijną reformą w ochronie danych osobowych.

Efektem jest zbiór dokumentów bezpieczeństwa dla przedsiębiorców w Koninie. Proponowane wdrożenie obejmuje szkolenie, po którym uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

RODO

szkolenie 8h

Szkolenie obejmuje wszystkie podmioty miasta Konin, niezależnie od branży, firmy, instytucji, przedsiębiorcy, osoby fizycznej czy pracownika firmy zajmującego się przetwarzaniem poufnych danych osobowych.

RODO

szkolenie 16h

Szkolenie stawiające za cel zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania regulacyjnych aktów prawnych w określonych sektorach strukturalnych.

6 godzin wykładów teoretycznych i ciągłych dyskusji oraz 10 godzin praktyki.

OIN

szkolenie

Jak najlepiej administrować informacje niejawne w różnych jednostkach organizacyjnych, aby były bezpieczne?

SOIN

audyt

Przedstawiam procedury przewidziane przez prawo w zakresie bezpieczeństwa informacji poufnych wraz z uwzględnieniem systemów ochrony informacji niejawnych.

SOIN

Audyt dla klauzuli "zastrzeżone"

Doradztwo w zakresie procedur wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych w kategorii "zastrzeżone".

Audyt bezpieczeństwa danych w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych w firmach w miejscowości Konin

 • opracowanie planu ochrony informacji poufnych poprzez przegląd dokumentacji firmy, przeprowadzenie oceny zagrożeń i ryzyka oraz ustalenie wytycznych dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi i polityką prywatności.

 • sprawdzenie uprawnień osób wyznaczonych jako odpowiedzialne za ochronę informacji niejawnych oraz odpowiednich uprawnień osób mających dostęp do informacji poufnych Państwa firmy

 • analizowanie kompatybilności środków bezpieczeństwa fizycznego w zależności od poziomu postrzeganego ryzyka,

 • sprawdzanie poprawności sposobów rejestracji i dystrybucji dokumentów poufnych,

 • przygotowywanie raportów z zaleceniami dotyczącymi poprawy poziomu bezpieczeństwa w celu spełnienia wymagań prawnych oraz dokumentów dla firmy na podstawie wyników audytu.

Ochrona informacji niejawnych w Konin
RODO Konin

Skuteczny audyt stawiający za cel określenie poziomu zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora danych z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, regulacjami, umowami i procedurami składa się z następujących etapów:

 • Etap I

  identyfikacja dostępnych w firmie zasobów,

 • Etap II

  dokładny raport z audytu wraz z moimi poradami,

 • Etap III

  przygotowanie dokumentów z zakresu ochrony informacji należących do firmy/organizacji,

 • Etap IV

  przeprowadzenie seminarium dla wszystkich pracowników Państwa organizacji na temat unijnych reform dotyczących ochrony danych osobowych, które są zatwierdzone przez RODO oraz ustawę krajową o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 • Etap V

  przedstawienie zaleceń dotyczących ochrony danych osobowych.

 • ETAP I - przeprowadzę identyfikację wszystkich zasobów w organizacji,
 • ETAP II - przygotuję szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami,
 • ETAP III - opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,
 • ETAP IV - przeprowadzę kompleksowe szkolenia dla całego personelu organizacji z tematyki obejmującej unijną reformę w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,
 • ETAP V - udzielę niezbędnych porad i konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenia, warsztaty, kursy RODO - Konin oraz okolice

 • z doktorem Markiem Chojnackim prowadzę seminaria dla Inspektorów Ochrony Danych na temat komunikacji interpersonalnej w sytuacjach dużej odpowiedzialności, skutecznego i komunikatywnego podejścia do zagadnień RODO w biznesie oraz komunikacji niewerbalnej w pracy,

 • przeprowadzę weryfikację uprawnień podmiotów wyznaczonych jako odpowiedzialne za ochronę informacji niejawnych oraz prawidłowe wyszkolenie podmiotów, które mają dostęp do informacji poufnych Państwa firmy

 • poprowadzę seminarium na temat ochrony informacji poufnych dla profesjonalistów i początkujących pracowników,

 • oferuję usługę szkoleniową związaną z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i inne w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań.

RODO Konin
RODO Konin

Consulting i bezpośrednia pomoc w:

 • osiągnięcia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,

 • podjęcie pracy w Państwa firmie jako Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych lub Inspektor Ochrony Danych,

 • obszerna konsultacja, dotycząca ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.