Skip to main content
 • RODO Gorzów Wielkopolski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Gorzów Wielkopolski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Gorzów Wielkopolski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Gorzów Wielkopolski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Gorzów Wielkopolski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Gorzów Wielkopolski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Gorzów Wielkopolski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Gorzów Wielkopolski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Gorzów Wielkopolski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Gorzów Wielkopolski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
O Mnie
Agata Lasota-Jądrzak - Rodo Gorzów Wielkopolski

Posiadam tytuł doktora nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie oraz jestem ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych.

W 2016 roku z powodzeniem obroniłam pracę magisterską "Wpływ jakości informacji na hierarchiczną efektywność organizacyjną" na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Również ukończyłam studia na kierunku Zarządzanie Kryzysowe na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawnej ochrony informacji. W latach 2006-2020 przez 14 lat byłam Pełnomocnikiem Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a w latach 2009-2020 przez 11 lat pełniłam funkcję Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Od 2020 roku jestem Pełnomocnikiem Prezesa firmy Celtech w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Aktualnie jestem Pełnomocnikiem Starosty Chodzieskiego  ds. Ochrony Informacji Niejawnych i od 2021 roku jestem zatrudniona na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej.

Jestem autorem wielu artykułów na temat zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ryzykiem oraz ochrony danych niejawnych.

Doświadczenia praktyczne - RODO i ochrona danych osobowych

22 lata
w ochronie informacji niejawnych i danych osobowych

21/50

15 lat
w funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz kierowaniu pionem ochrony

14/50

8 lat
w roli pracownika naukowo – dydaktycznego

7/50
dr Agata Lasota-Jądrzak
8 lat
wykładania na topowych uniwersytetach
20 lat
prowadzenia kursów, szkoleń, seminariów i treningów osobistych z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • doświadczenie naukowe oraz kierowanie zespołem naukowym jako lider

 • zdobywanie wszechstronnej wiedzy w ramach zadań mentorskich

Oferta - szkolenia RODO Gorzów Wielkopolski

Wdrożenia, szkolenia z zakresu ochrony danych, audyty

RODO

wdrożenie i szkolenie

Proponowana oferta wdrożeniowa jest zgodna z unijną reformą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Efektem jest zestaw dokumentów bezpieczeństwa dla firm z Gorzowa Wielkopolskiego. Realizacja wdrażania obejmuje szkolenie, po którym uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

RODO

szkolenie 8h

Szkoleniem objęte są wszystkie podmioty miasta Gorzów Wielkopolski, niezależnie od branży, instytucji, firmy, przedsiębiorcy, osoby fizycznej czy pracownika firmy zajmującej się przetwarzaniem danych osobowych.

RODO

szkolenie 16h

Szkolenie mające na celu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania regulacyjnych aktów prawnych w określonych jednostkach strukturalnych.

6 godzin wykładów teoretycznych, ciągłych dyskusji i 10 godzin praktyki blokowej.

OIN

szkolenie

Jak najlepiej zarządzać ochroną informacji niejawnych w różnych jednostkach organizacyjnych?

SOIN

audyt

Doradztwo w zakresie stosowania procedur wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony informacji niejawnych, w tym projektowanie systemów ochrony informacji niejawnych.

SOIN

Audyt dla klauzuli "zastrzeżone"

Doradztwo w zakresie prowadzenia postępowań wynikających z aktów prawnych regulujących ochronę informacji niejawnych w kategorii "zastrzeżone".

Audyt bezpieczeństwa danych w firmach z Gorzowa Wielkopolskiego w związku z przestrzeganiem wymogów prawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych

 • dokonanie planu ochrony informacji niejawnych poprzez analizę dokumentów Państwa firmy, sprawdzenie poziomu zagrożeń, oceny ryzyka oraz stworzenia wytycznych dotyczących zarządzania informacjami poufnymi i polityki prywatności,

 • sprawdzenie referencji osób wyznaczonych na pracowników zajmujących się bezpieczeństwem informacji niejawnych,

 • analizowanie kompatybilności środków bezpieczeństwa fizycznego w oparciu o poziom postrzeganego ryzyka,

 • zweryfikowanie odpowiednich uprawnień osób, które mają dostęp do informacji niejawnych firmy,

 • sprawdzanie poprawności środków niezbędnych do rejestracji i dystrybucji dokumentów niejawnych,

 • przygotowywanie raportów z rekomendacjami dotyczącymi poprawy poziomu bezpieczeństwa w celu spełnienia wymogów prawnych,

 • przygotowanie dla Państwa firmy wymagane prawem dokumenty na podstawie wyników audytu.
Ochrona informacji niejawnych w Gorzów Wielkopolski
RODO Gorzów Wielkopolski

Audyt mający na celu określenie poziomu zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora danych w odniesieniu do ustaw, rozporządzeń, umów i procedur ochrony danych składa się z następujących etapów:

 • Etap I

  zdefiniowanie wszystkich zasobów w organizacji,

 • Etap II

  skrupulatny raport z audytu wraz z rekomendacjami,

 • Etap III

  sporządzanie dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji,

 • Etap IV

  przeszkolenie wszystkich pracowników organizacji z tematów związanych z unijną reformą w zakresie ochrony danych osobowych zatwierdzoną przez RODO oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r,

 • Etap V

  konsultacje i wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych.

 • ETAP I - przeprowadzę identyfikację wszystkich zasobów w organizacji,
 • ETAP II - przygotuję szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami,
 • ETAP III - opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,
 • ETAP IV - przeprowadzę kompleksowe szkolenia dla całego personelu organizacji z tematyki obejmującej unijną reformę w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,
 • ETAP V - udzielę niezbędnych porad i konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Kursy RODO, szkolenia, warsztaty - Gorzów Wielkopolski oraz okolice

 • Z dr Markiem Chojnackim prowadzę seminaria dla inspektorów ochrony danych w zakresie komunikacji interpersonalnej w sytuacjach wysokiej odpowiedzialności, skutecznego i komunikatywnego odnoszenia się do zagadnień RODO w firmie oraz komunikacji niewerbalnej związane z obejmowanym stanowiskiem,

 • poprowadzę szkolenia mające na celu podniesienie poziomu wiedzy pracowników Państwa firmy oraz ochronę informacji niejawnych i danych osobowych,

 • poprowadzę warsztaty dotyczące ochrony informacji niejawnych dla osób związanych zawodowo z tą dziedziną,

 • świadczę usługę prowadzenia szkoleń związanych z zarządzaniem bezpieczeństwa informacji oraz takie, które będą zależne od Państwa potrzeb i oczekiwań.

RODO Gorzów Wielkopolski
RODO Gorzów Wielkopolski

Doradztwo i bezpośrednia porada w zakresie:

 • pozyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,

 • objęcie stanowiska Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Niejawnych w Państwa firmie,

 • objęcie stanowiska Inspektora Ochrony Danych,

 • szczegółowego doradztwa dotyczącego ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.