Skip to main content
 • RODO Legnica - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Legnica - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Legnica - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Legnica - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Legnica - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Legnica - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Legnica - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Legnica - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Legnica - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Legnica - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
O Mnie
Agata Lasota-Jądrzak - Rodo Legnica

Jestem aktywnym trenerem i coachem we wdrażaniu systemów ochrony informacji poufnych oraz ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Od kilku lat pracuję jako wykładowca naukowy na polskich uczelniach w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwa publicznego.

Aktywnie biorę udział w szkoleniach i wdrożeniach z zakresu bezpieczeństwa informacji poufnych i ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przeze mnie działalności oraz doradzam biznesowo ww. jednostkom organizacyjnym sektora publicznego i prywatnego.

Jestem ekspertem ds. ochrony informacji niejawnych Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz ekspertem ds. bezpieczeństwa informacji w Wielkopolskim Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W 2020 roku zostałam Członkiem Zarządu ds. Rynku Wiedzy o Bezpieczeństwie w Europejskim Stowarzyszeniu Nauk o Bezpieczeństwie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie jako Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, kierując działem zabezpieczeń w jednostce administracji publicznej oraz wykonując obowiązki Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych. Doświadczenie zdobyte w siłach bezpieczeństwa pozwala mi wypełniać niezbędne obowiązki na najwyższym poziomie.

RODO i ochrona danych osobowych

22 lata
Ochrona informacji poufnych i danych osobowych

21/50

15 lat
Kierownik pionu ochrony i Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

14/50
8 lat
Praca naukowa i dydaktyczna
7/50
dr Agata Lasota-Jądrzak
30 lat
praktyka dydaktyczna na uniwersytetach
20 lat
praca jako trener, szkoleniowiec i warsztatowiec
 • doświadczenie naukowe, zarządzanie grupą badawczą
 • znajomość specyfiki różnych sektorów gospodarczych wypracowana dzięki pracy mentorskiej

Szkolenia RODO Legnica

Audyty, wdrożenia, szkolenia z zakresu ochrony danych

RODO

wdrożenie i szkolenie

Wdrożenie jest zgodne z reformą UE w ochronie danych osobowych.

Efektem jest kompletny zestaw dokumentacji bezpieczeństwa dla legnickich firm. Wdrożenie obejmuje szkolenie, po którym uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich udział.

RODO

szkolenie 8h

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów w Pile, niezależnie od branży, instytucji, spółek, przedsiębiorców, osób fizycznych, pracowników firm, uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych.

RODO

szkolenie 16h

Rozwinięte szkolenie, umożliwiające zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu praktycznego zastosowania przepisów w rzeczywistych jednostkach organizacyjnych.

Sześciogodzinny wykład teoretyczny, wraz z bieżącą dyskusją oraz 10-godzinny blok praktyczny.

OIN

szkolenie

Jak odpowiednio zarządzać ochroną informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej?

SOIN

audyt

Doradztwo w dziedzinie weryfikacji zastosowania procedur, wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, z uwzględnieniem organizacji systemu ochrony informacji niejawnych.

SOIN

Audyt dla klauzuli "zastrzeżone"

Doradztwo z zakresu weryfikacji procedur, jakie wynikają z przepisów o ochronie informacji niejawnych, dla klauzuli "zastrzeżone".

Audyt bezpieczeństwa danych firm z Legnica, w zakresie spełnienia wymogów zawartych w ustawie o ochronie informacji niejawnych

 • dokonam analizy dokumentacji w Państwa firmie, będącej planem ochrony informacji niejawnych, analizy poziomu zagrożeń, oszacowania ryzyka, jak i opracuję instrukcje dotyczące postępowania z informacjami zastrzeżonymi oraz z klauzulami poufności,

 • dokonam analizy zgodności z prawem, wraz z wyznaczeniem osób powołanych jako pełnomocnik ochrony, kierownik kancelarii tajnej, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrator systemu teleinformatycznego

 • dokonam analizy zgodności środków ochrony fizycznej, odpowiednich do uzyskanego poziomu zagrożenia,

 • dokonam weryfikacji zgodności uprawnień przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych w firmie,

 • dokonam weryfikacji prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, potrzebnych do ewidencjonowania i obiegu dokumentów niejawnych,

 • stworzę raport rekomendacji podnoszących poziom bezpieczeństwa, umożliwiające spełnienie wymagań prawnych,

 • na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonego audytu, przygotuję dla Państwa firmy wymaganą przepisami prawa dokumentację.
Ochrona informacji niejawnych w Legnica
RODO Legnica

Audyt, który ma określić poziom zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, w stosunku do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także regulacji, umów oraz procedur bezpieczeństwa informacji, składających się z następujących etapów:

 • Etap I

  identyfikacja wszystkich zasobów w organizacji,

 • Etap II

  szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu, wraz z rekomendacjami,

 • Etap III

  opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa informacji,

 • Etap IV

  szkolenie całego personelu organizacji z tematyki, obejmujące unijną reformę w ochronie danych osobowych, ujętą w ramy RODO oraz ustawę krajową z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

 • Etap V

  porady i konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych.

 • ETAP I - przeprowadzę identyfikację wszystkich zasobów w organizacji,
 • ETAP II - przygotuję szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami,
 • ETAP III - opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,
 • ETAP IV - przeprowadzę kompleksowe szkolenia dla całego personelu organizacji z tematyki obejmującej unijną reformę w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,
 • ETAP V - udzielę niezbędnych porad i konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenia, warsztaty, kursy RODO - Legnica oraz okolice

 • razem z dr Markiem Chojnackim, oferuję Państwu warsztaty i szkolenia dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w zakresu: techniki komunikowania się interpersonalnego w warunkach podniesionej odpowiedzialności, sprawnego i komunikatywnego referowania zagadnień RODO w firmie, komunikacji niewerbalnej powiązanej z pracą, z dokumentami oraz efektywnym wykorzystaniu potencjału Inspektora Ochrony Danych,

 • przeprowadzę w Państwa firmie szkolenia z dziedziny ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, podnoszące poziom wiedzy wśród pracowników Państwa firmy,

 • zorganizuję warsztaty z dziedziny ochrony informacji niejawnych, dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych oraz pracowników pionu ochrony,

 • przeprowadzę szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz innych, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami firmy.

RODO Legnica
RODO Legnica

Doradztwo i bezpośrednia pomoc w zakresie:

 • zdobycia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,

 • objęcia w Państwa firmie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

 • objęcia w Państwa firmie funkcji Inspektora Ochrony Danych,

 • wszechstronnych konsultacji, dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.