Skip to main content
 • RODO Leszno - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Leszno - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Leszno - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Leszno - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Leszno - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Leszno - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Leszno - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Leszno - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Leszno - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Leszno - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
O Mnie
Agata Lasota-Jądrzak - Rodo Leszno

Posiadam tytuł doktora nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie i jestem specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych.

Moją pracę doktorską, zatytułowaną "Wpływ jakości informacji na efektywność organizacji hierarchicznej", obroniłam z powodzeniem w 2016 roku na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych Akademii Ekonomicznej w stolicy Wielkopolski oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie kryzysowe.

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w obszarze ochrony informacji prawnej. Pełniłam funkcję Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych przez 14 lat, od 2006 do 2020 r., oraz funkcję Naczelnika Wydziału Informacji Niejawnych przez 11 lat, od 2009 do 2020 r. Od 2020 r. jestem Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w firmie Celtech.

Pełnię również funkcję Pełnomocnika Starosty Chodzieskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a od 2021 roku jestem również zatrudniona w Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej.

Napisałam szereg artykułów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczania materiałów poufnych.

Doświadczenie - RODO i ochrona danych osobowych

22 lata
w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

21/50

15 lat
jako pracownik ochrony dla działów ochrony i departamentów bezpieczeństwa

14/50
8 lat
pracy naukowo – dydaktycznej
7/50
dr Agata Lasota-Jądrzak
8 lat
nauczanie w topowych szkołach wyższych
20 lat
doświadczenie w zakresie szkoleń, warsztatów i pracy indywidualnej
 • doświadczenie naukowe, kierowanie zespołem naukowym

 • wiedza interdyscyplinarna zdobyta w ramach zadań mentorskich

Oferta - szkolenia RODO Leszno

Szkolenia z zakresu ochrony danych, wdrożenia, audyty

RODO

wdrożenie i szkolenie

Oferta wdrożenia jest zgodna z unijnymi reformami w zakresie ochrony danych osobowych.

Efektem jest zbiór bezpiecznych dokumentów przedsiębiorstwa w Lesznie. Wdrożenie obejmuje szkolenie, po którym uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

RODO

szkolenie 8h

Szkolenie obejmuje wszystkie podmioty miasta Leszno, niezależnie od branży, instytucji, firmy, przedsiębiorcy, osoby fizycznej czy pracownika firmy zajmującego się przetwarzaniem danych osobowych.

RODO

szkolenie 16h

Rozwinięte szkolenie umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania regulacyjnych aktów prawnych w określonych jednostkach strukturalnych.

6 godzin wykładów teoretycznych, bieżąca dyskusja i 10 godzin bloków praktycznych.

OIN

szkolenie

Jak prawidłowo zarządza się ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych?

SOIN

audyt

Doradztwo w zakresie stosowania procedur wynikających z regulacyjnych aktów prawnych dotyczących ochrony informacji poufnych, z uwzględnieniem projektowania systemów ochrony informacji niejawnych.

SOIN

Audyt dla klauzuli "zastrzeżone"

Doradztwo w zakresie prowadzenia postępowań wynikających z aktów prawnych regulujących ochronę informacji poufnych w klauzuli "zastrzeżone".

Audyt bezpieczeństwa danych dla leszczyńskich firm, w zakresie spełnienia wymogów zawartych w ustawie
o ochronie informacji niejawnych

 • dokonam przeglądu dokumentacji Państwa firmy, czyli planu ochrony informacji poufnych, przeanalizuję poziom zagrożeń, ocenię ryzyko oraz przygotuję instrukcję postępowania z informacjami poufnymi i zasady ochrony prywatności,

 • dokonam przegląd legitymacji osób powołanych na stanowiska pełnomocników ochrony, administratorów rejestrów, pełnomocników ochrony teleinformatycznej i administratorów systemów teleinformatycznych

 • zanalizuję zgodność środków ochrony fizycznej w zależności od otrzymanego poziomu zagrożenia;

 • sprawdzę dostęp osób mających dostęp do informacji poufnych w firmie,

 • zweryfikuję poprawność narzędzi wymaganych do rejestracji i dystrybucji dokumentów niejawnych,

 • stworzę raport z rekomendacjami dotyczącymi poprawy poziomu bezpieczeństwa w celu spełnienia wymagań prawnych,

 • przygotuję dla Państwa firmy wymaganą przepisami prawa dokumentację na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonego audytu.

Ochrona informacji niejawnych w Lesznie
RODO Leszno

Audyt mający na celu określenie poziomu zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora w odniesieniu do przepisów o ochronie danych osobowych, regulacji, umów i procedur bezpieczeństwa informacji, składający się z następujących etapów:

 • Etap I

  identyfikacja wszystkich zasobów organizacji,

 • Etap II

  szczegółowy raport z audytu, zawierający zalecenia,

 • Etap III

  opracowanie dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji;

 • Etap IV

  przeszkolenie wszystkich pracowników organizacji z tematyki przewidzianej przez RODO oraz Ustawę Krajową o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. w związku z reformą unijną w zakresie ochrony danych osobowych;

 • Etap V

  wskazówki i porady dotyczące ochrony danych.

 • ETAP I - przeprowadzę identyfikację wszystkich zasobów w organizacji,
 • ETAP II - przygotuję szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami,
 • ETAP III - opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,
 • ETAP IV - przeprowadzę kompleksowe szkolenia dla całego personelu organizacji z tematyki obejmującej unijną reformę w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,
 • ETAP V - udzielę niezbędnych porad i konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Warsztaty, szkolenia, kursy RODO - Leszno oraz okolice

 • wraz z dr Markiem Chojnackim oferuję seminaria i szkolenia dla inspektorów ochrony danych w następujących obszarach: metody komunikacji interpersonalnej w sytuacjach wysokiej odpowiedzialności, efektywne i komunikatywne odniesienia do zagadnień RODO w firmie, komunikacja niewerbalna w pracy i potencjałem inspektorów ochrony danych,

 • przeprowadzę szkolenia z dziedziny ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, które podniosą poziom wiedzy wśród pracowników w Państwa firmie,

 • zorganizuję warsztaty z zakresu bezpieczeństwa dla administratorów informacji niejawnych, kandydatów na pracowników ochrony, administratorów rejestrów oraz regularnych pracowników ochrony danych,

 • oferuję kursy zarządzania bezpieczeństwem informacji i nie tylko, w zależności od oczekiwań i potrzeb Twojej firmy.

RODO Leszno
RODO Leszno

Doradztwo i bezpośrednie wsparcie w zakresie:

 • uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,

 • pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw ochrony danych niejawnych w Państwa firmie,

 • pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmie;

 • kompleksowego doradztwa w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.