Skip to main content

Szkolenie RODO | Klucz do skutecznego wdrożenia

Przyswojenie złożonej tematyki z zakresu ochrony danych osobowych może stanowić niemałe wyzwanie, szczególnie jeśli wcześniej nie miało się z nią świadomej styczności. Ze względu na wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów RODO, coraz więcej firm - zarówno polskich, jak i europejskich - decyduje się na organizację dedykowanego szkolenia z ochrony danych osobowych dla swoich pracowników. Szerzenie świadomości wśród personelu jest kluczowe, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo i w zgodzie z obowiązującym prawem.

Szkolenie RODO jest zazwyczaj następstwem audytu oraz nieodłącznym elementem procesu wdrożenia przepisów wynikających z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Warsztaty mają na celu pomoc w poprawnej interpretacji poszczególnych ustaw, a ich uczestnicy dostają szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz sposobu ich przetwarzania.

Wbrew pozorom, szkolenia RODO nie zawsze są takie same. Dynamicznie zmieniające się przepisy wymuszają na organizatorach regularne aktualizacje swoich programów, aby zawsze pozostawały one aktualne i zgodne z prawdą. Do tego dochodzą potrzeby konsumentów, dzięki którym obecnie na rynku możemy znaleźć choćby szkolenia RODO online czy szkolenia RODO dedykowane konkretnej branży.

Choć szkolenia RODO dla pracowników mogą być różne, to w większości skoncentrowane są na dostarczeniu rzetelnych informacji o przepisach i wymogach prawnych, korzyściach z powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz konsekwencjach wynikających z naruszenia ustaw zawartych w Rozporządzeniu. Warsztaty mogą być prowadzone przez dowolną osobę posiadającą należytą wiedzę na ten temat - może to być zarówno pracownik danej firmy, jak i zewnętrzny szkoleniowiec.

Szkolenie RODO
Szkolenie RODO

Ile trwa szkolenie z RODO?

Jednym z najczęstszych pytań pojawiających się przy tematyce warsztatów jest to, ile trwa szkolenie z RODO. Na pytanie to jednak nie istnieje uniwersalna odpowiedź - wszystko uzależnione jest od prowadzącego oraz zagadnień poruszanych w trakcie kursu. Warto mieć również na uwadze, że szkolenia mogą być skierowane zarówno do pracowników, jak i do samych administratorów danych. Naturalne jest więc, że osoby na co dzień odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa informacji będą potrzebowały mniej czasu na przyswojenie nowych zagadnień niż pracownicy, którzy z danymi wrażliwymi mają mały kontakt.

Na długość szkolenia RODO wpływa również jego temat przewodni. Kursy dedykowane konkretnym branżom - choć często w niewielkim stopniu - będą różnić się czasem trwania. Przykładowa długość warsztatów w zakresie ochrony danych osobowych wynosi:

 • Kurs Inspektor RODO - średnio od 16 do 30 godzin

 • RODO w wybranej branży - średnio od 3 do 16 godzin

 • RODO w administracji publicznej - średnio od 6 do 12 godzin

 • Kurs RODO dla zaawansowanych - średnio od 6 do 10 godzin

 • Szkolenia RODO dla pracowników - średnio od 2 do 16 godzin

 • Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO - średnio od 6 do 8 godzin

W naszej ofercie Poznań RODO znajdą Państwo uniwersalne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych skierowane do wszystkich podmiotów, w tym przedsiębiorców, pracowników firm, spółek, osób fizycznych, a także instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, które zajmują się przetwarzaniem danych osobowych. Warsztaty możliwe są do realizacji w dwóch wariantach: pierwszy na poziomie podstawowym (8 godzin) oraz drugi na poziomie rozszerzonym (16 godzin).

Szkolenia RODO | Czy są obowiązkowe?

Niestety, pomimo ciągłego nagłaśniania tematu, szkolenia RODO dla pracowników nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Wielu przedsiębiorców wciąż traktuje je jako dodatek, a nie element niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówki. Ci sami przedsiębiorcy później borykają się z przykrymi konsekwencjami nieumyślnych działań swojego personelu - od kradzieży ważnego projektu z niezabezpieczonego hasłem dysku, aż po wyciek danych setek kontrahentów.

Ujawnione w ostatnim czasie dane statystyczne ukazują prawdę, w którą spora część przedsiębiorców zdaje się nie dowierzać. Okazuje się, że aż 89% incydentów lub naruszeń danych osobowych w firmach spowodowane jest nie przez ataki hakerskie, nie przez złośliwe działania konkurencji, lecz właśnie przez niewłaściwe postępowanie pracowników. Brak wiedzy i świadomości personelu w kwestii RODO to pierwszy krok do problemów: od strat finansowych, poprzez spadek reputacji marki, aż po konsekwencje prawne.

Szkolenia RODO dla pracowników są niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia - świadomy personel będzie wiedział jakich błędów unikać, a także jak reagować na poszczególne sytuacje zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu. Co jednak o szkoleniach mówią przepisy? Każde przedsiębiorstwo musi stosować się do RODO - od tej reguły nie ma wyjątków. Oznacza to, że w momencie kontroli przez UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), firma ma powinność wykazania, że dopełnia wszystkie obowiązki w nim zawarte - a do tego potrzebna jest odpowiednia wiedza.

Ponadto, zgodnie z artykułem 39. RODO, jeżeli w firmie powołano stanowisko IOD, to jego zadaniem jest cykliczne przeprowadzanie szkoleń dla pracowników uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych.

Szkolenia RODO
Szkolenie RODO

Kiedy szkolenie RODO dla pracowników jest konieczne?

W większości placówek, szkolenie RODO przeprowadzane jest raz w roku. Taka częstotliwość jest jak najbardziej optymalna i adekwatna do stale aktualizowanych przepisów. Warsztaty można jednak prowadzić częściej - wszystko uzależnione jest od sytuacji i potrzeb personelu. Zaleca się, aby szkolenie z ochrony danych osobowych odbyło się:

 • Gdy w firmie pojawia się nowy pracownik. Przed objęciem stanowiska związanego z przetwarzaniem danych osobowych powinien on odbyć stosowny kurs RODO.

 • W przypadku wystąpienia incydentów bądź naruszeń danych osobowych w firmie. Szkolenie wówczas powinno oscylować wokół zdarzenia, uczulać uczestników na podobne sytuacje, a także wskazać przyczyny i konsekwencje z nimi związane.

 • W momencie wprowadzenia zmian w przepisach RODO, które są istotne z punktu widzenia danej branży lub działalności.

Poza wyżej wymienionymi przykładami, szkolenie z RODO powinno zostać przeprowadzone w momencie wykrycia błędów w działaniu pracowników. Mowa tutaj m.in. o takich sytuacjach, jak:

 • Niewykonywanie kopii zapasowych.

 • Pozostawianie na biurku dokumentów firmowych bez nadzoru.

 • “Ukrywanie” haseł do kont w miejscach łatwo wykrywalnych, np. pod klawiaturą.

 • Zostawienie - choćby na chwilę - służbowego sprzętu w miejscach publicznych, w tym w samochodzie.

 • Wyrzucanie korespondencji lub umów zawierających dane osobowe do kosza na śmieci, zamiast umieszczenie ich w niszczarce.

Czym grozi niewiedza pracowników na temat RODO?

Każdy dobry przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że fundamentem firmy są jej pracownicy. Ponieważ w dużej mierze to od nich zależy jak spółka będzie prosperować, warto zwrócić uwagę na ich świadomość w kwestii RODO. Brak znajomości obowiązujących przepisów zazwyczaj prowadzi do przykrych konsekwencji, wśród których możemy wyróżnić:

 • utratę kluczowych klientów,

 • konieczność zwolnień pracowników,

 • spadek wiarygodności firmy wraz z utratą reputacji,

 • konieczność wypłaty odszkodowań osobom pokrzywdzonym,

 • wyciek danych osobowych, utrata poufnych informacji i planów,

 • kary pieniężne nałożone przez UODO, pouczenia, a niekiedy i wezwania do sądu.

Utrata klientów oraz wysokie kary pieniężne są zazwyczaj najbardziej dotkliwe dla przedsiębiorców. Zgodnie z RODO, grzywny za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z Rozporządzenia mają być przede wszystkim skuteczne i odstraszające. Z tego też powodu, UODO może nałożyć karę pieniężną rzędu nawet 20 milionów Euro, bądź 4% całkowitego obrotu firmy w roku poprzedzającym za niestosowanie się do obowiązujących ustaw.

Powyższe aspekty znacząco podkreślają powagę sytuacji oraz fakt, że nieświadomy błąd jednego pracownika może pociągnąć za sobą lawinę wydarzeń, które niekiedy kończą się bankructwem danego przedsiębiorstwa. Warto więc przynajmniej raz w roku przeprowadzić szkolenie RODO dla swojego personelu, aby skutecznie zabezpieczyć się na wszelkie ewentualności. W końcu dla przedsiębiorcy nie ma nic cenniejszego, niż kompetentny i świadomy zespół pracowników.

Szkolenia RODO
Szkolenie RODO

Szkolenie z ochrony danych osobowych | Jak wybrać właściwe?

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu szkolenia RODO w firmie to dopiero połowa sukcesu. Pozostaje jeszcze kwestia wyboru tematyki oraz właściwego szkoleniowca, który będzie potrafił w całości przekazać posiadaną wiedzę swoim odbiorcom. Jeżeli w przedsiębiorstwie znajduje się Inspektor Ochrony Danych, rola ta zazwyczaj przypada właśnie jemu. Jeśli natomiast w firmie nie ma takiego stanowiska, opcje są dwie: warsztaty poprowadzi pracownik posiadający odpowiednią wiedzę w tym temacie, lub właściciel zatrudni w tym celu zewnętrznego szkoleniowca.

Drugi wariant niewątpliwie cieszy się największą popularnością. Jest nie tylko wygodny, ale również daje gwarancję kompletnej i przede wszystkim aktualnej wiedzy prowadzącego. Wybierając właściwe szkolenie RODO należy zwrócić uwagę na kilka różnych aspektów, nie tylko na jego cenę. Istotna jest także tematyka, program merytoryczny szkolenia, metody dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia praktyczne), a także sylwetki prelegentów. W procesie wyboru nieocenioną pomocą są opinie o danej firmie szkoleniowej - te bez trudu można znaleźć w Google.

Wśród zainteresowanych co jakiś czas pojawia się jedno pytanie: ile kosztuje szkolenie RODO? Warto sobie uświadomić, że w koszty całego przedsięwzięcia bardzo często wlicza się nie tylko wynagrodzenie dla prowadzących, ale również cenę wynajmu sali szkoleniowej, czy cateringu dla uczestników kursu. Naturalne jest więc, że zamknięcie się w cenie 200-300 złotych na dzień przy tak rozbudowanej ofercie jest niewykonalne.

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku szkolenia RODO online - ze względu na mniejsze koszty organizacyjne (brak konieczności dojazdu, wynajmu sali), kwota za taki kurs również jest zazwyczaj mniejsza. Koszt stacjonarnego szkolenia RODO zwykle zaczyna się od średnio 600 złotych, a kończy nawet na kilku tysiącach.

Szkolenie RODO w Twojej firmie

Nazywam się Agata Lasota-Jądrzak i oferuję uniwersalne szkolenia RODO dla pracowników wszystkich branż. Dzięki mnie oraz moim współpracownikom - dr. Markowi Chojnackiemu oraz MBA Piotrowi Słupczyńskiemu -, personel Państwa firmy posiądzie wiedzę oraz umiejętności praktyczne, niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie. Ponadto, w mojej ofercie znajdą Państwo warsztaty o tematyce ochrony informacji niejawnych, skierowane do:

 • pracowników ochrony,

 • kierowników kancelarii tajnych,

 • pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych,

 • kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych.

Realizuję również szkolenia i warsztaty przeznaczone dla osób zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych w zakresie:

 • komunikacji niewerbalnej związanej z pracą z dokumentacją,

 • efektywnego wykorzystania pełnego potencjału osobistego IOD,

 • technik komunikacji interpersonalnej w warunkach podniesionej odpowiedzialności,

 • zdolności komunikatywnego przedstawiania problematyki RODO przed odbiorcami (zazwyczaj personelem danej firmy).

Jako jeden z niewielu szkoleniowców na rynku, jestem w stanie dopasować swój program merytoryczny do indywidualnych potrzeb i preferencji moich Klientów. Oferuję zarówno szkolenia RODO online, jak i stacjonarne kursy wzbogacone wykładami, zajęciami praktycznymi oraz konsultacjami. Posiadam również odpowiednie kwalifikacje aby wykonać audyt RODO oraz jego wdrożenie.

Szkolenia RODO

Rodzaje szkoleń RODO

RODO

wdrożenie i szkolenie

Oferta wdrożeniowa - zgodna z unijną reformą o ochronie danych osobowych.

Efektem jest komplet dokumentacji bezpieczeństwa. Wdrażaniu towarzyszy szkolenie, po którym wydawane są certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo.

RODO

szkolenie 8h

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów, niezależnie od branż, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, spółek, przedsiębiorców, osób fizycznych, pracowników firm, którzy uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych.

RODO

szkolenie 16h

Rozwinięte szkolenie, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów, w rzeczywistych jednostkach organizacyjnych.

6-godzinny wykład teoretyczny, poparty bieżącą dyskusją oraz 10-godzinnym blokiem praktyczny.

Wdrożenie RODO

Dlaczego warto przeprowadzić szkolenie RODO dla pracowników?

Wciąż zastanawiasz się, dlaczego warto przeprowadzić szkolenie RODO w swojej firmie? Pracownicy, którzy są świadomi przepisów wynikających z Rozporządzenia, są w stanie na czas zidentyfikować zaistniałe incydenty bądź naruszenia przetwarzanych w placówce danych osobowych. Zauważając nieprawidłowości, mogą oni odpowiednio zareagować na dany problem - naprawić go bądź zminimalizować jego ewentualne konsekwencje.

Rozporządzenie nakłada na podmioty funkcjonujące w Unii Europejskiej obowiązek zgłoszenia wystąpienia naruszeń w ciągu 72 godzin od ich wykrycia do odpowiedniego organu nadzorczego. Zaniechanie tej czynności - na przykład wynikające z nieświadomości tego przepisu - może skutkować grzywną lub innym rodzajem kary przewidzianej w RODO.

Personel, który zna przepisy dotyczące danych osobowych, w istotny sposób przyczynia się do ich ochrony - wie, w jaki sposób przetwarzać informacje oraz jaka odpowiedzialność na nim w związku z tym spoczywa. Wiedza ta skutecznie minimalizuje ryzyko wystąpienia ewentualnych naruszeń, a także sprzyja komfortowi psychicznemu pracowników, którzy wykonując powierzone zadania w sposób poprawny wiedzą, że nie mogą sobie niczego zarzucić.

Szkolenie RODO zazwyczaj kończy się dla pracowników otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego ich wiedzę oraz umiejętności z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Dokument ten stanowi niezaprzeczalny dowód szerzenia świadomości w firmie w przypadku kontroli UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), a także jest potwierdzeniem, że osoby pracujące z poufnymi informacjami zostały w tym celu odpowiednio przeszkolone. Certyfikat ukończenia szkolenia z RODO to zatem swego rodzaju zabezpieczenie dla przedsiębiorcy w przypadku kontroli organu nadzorczego.

RSForm! Pro Module

Skontaktuj się

Wyślij nam swoją wiadomość.

Please type your full name.

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane