Skip to main content
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Piła - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
O Mnie
Agata Lasota-Jądrzak - Rodo Piła

Jestem specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych i doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauk dotyczących bezpieczeństwa.

W 2016 roku obroniłam rozprawę doktorską na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, pt.: „Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej”.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także Akademii Ekonomicznej w stolicy Wielkopolski, jak i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, na kierunku zarządzania kryzysowego.

Od ponad 20 lat obecna w zawodach związanych z prawną ochroną informacji. Przez 14 lat - od 2006 do 2020 roku - na stanowisku pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych, natomiast przez 11 lat - od 2009 do 2020 roku - na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Natomiast od 2020 roku pełnomocnik Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w firmie Celtech.

Ponadto pełni funkcję pełnomocnika Starosty Chodzieskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, natomiast 2021 roku pracuje również z Wydziałem Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej.

Jestem autorką wielu publikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.

Doświadczenie - RODO i ochrona danych osobowych

22 lata
związana z ochroną informacji niejawnych i ochroną danych osobowych

21/50

15 lat
na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz kierowaniu pionem ochrony

14/50
8 lat
pracy naukowo – dydaktycznej
7/50
dr Agata Lasota-Jądrzak
30 lat
praktyka dydaktyczna na wyższych uczelniach
20 lat
praktyka trenera, szkoleniowca i warsztatowca
 • doświadczenie naukowe, kierowanie zespołami badawczymi
 • znajomość specyfiki wielu branż wypracowana na drodze zadań mentorskich

Oferta - szkolenia RODO Piła

Audyty, wdrożenia, szkolenia z zakresu ochrony danych

RODO

wdrożenie i szkolenie

Oferta wdrożeniowa - zgodna z unijną reformą w ochronie danych osobowych.

Efektem jest zestaw dokumentacji bezpieczeństwa dla firm z Piły. Wdrażaniu towarzyszy szkolenie, po którym uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo.

RODO

szkolenie 8h

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów w Pile, niezależnie od branży, instytucji, spółek, przedsiębiorców, osób fizycznych, pracowników firm, uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych.

RODO

szkolenie 16h

Rozwinięte szkolenie, umożliwiające zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu praktycznego zastosowania przepisów w rzeczywistych jednostkach organizacyjnych.

Sześciogodzinny wykład teoretyczny, wraz z bieżącą dyskusją oraz 10-godzinny blok praktyczny.

OIN

szkolenie

Jak odpowiednio zarządzać ochroną informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej?

SOIN

audyt

Doradztwo w dziedzinie weryfikacji zastosowania procedur, wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, z uwzględnieniem organizacji systemu ochrony informacji niejawnych.

SOIN

Audyt dla klauzuli "zastrzeżone"

Doradztwo z zakresu weryfikacji procedur, jakie wynikają z przepisów o ochronie informacji niejawnych, dla klauzuli "zastrzeżone".

Audyt bezpieczeństwa danych firm z Piły, w zakresie spełnienia wymogów zawartych w ustawie o ochronie informacji niejawnych

 • dokonam analizy dokumentacji w Państwa firmie, będącej planem ochrony informacji niejawnych, analizy poziomu zagrozeń, oszacowania ryzyka, jak i opracuję instrukcje dotyczące postępowania z informacjami zastrzeżonymi oraz z klauzulami poufności,

 • dokonam analizy zgodności z prawem, wraz z wyznaczeniem osób powołanych jako pełnomocnik ochrony, kierownik kancelarii tajnej, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrator systemu teleinformatycznego

 • dokonam analizy zgodności środków ochrony fizycznej, odpowiednich do uzyskanego poziomu zagrożenia,

 • dokonam weryfikacji zgodności uprawnień przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych w firmie,

 • dokonam weryfikacji prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, potrzebnych do ewidencjonowania i obiegu dokumentów niejawnych,

 • stworzę raport rekomendacji podnoszących poziom bezpieczeństwa, umożliwiające spełnienie wymagań prawnych,

 • na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonego audytu, przygotuję dla Państwa firmy wymaganą przepisami prawa dokumentację.
Ochrona informacji niejawnych w Pile
RODO Piła

Audyt, który ma określić poziom zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, w stosunku do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także regulacji, umów oraz procedur bezpieczeństwa informacji, składających się z następujących etapów:

 • Etap I

  identyfikacja wszystkich zasobów w organizacji,

 • Etap II

  szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu, wraz z rekomendacjami,

 • Etap III

  opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa informacji,

 • Etap IV

  szkolenie całego personelu organizacji z tematyki, obejmujące unijną reformę w ochronie danych osobowych, ujętą w ramy RODO oraz ustawę krajową z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

 • Etap V

  porady i konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych.

 • ETAP I - przeprowadzę identyfikację wszystkich zasobów w organizacji,
 • ETAP II - przygotuję szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami,
 • ETAP III - opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,
 • ETAP IV - przeprowadzę kompleksowe szkolenia dla całego personelu organizacji z tematyki obejmującej unijną reformę w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,
 • ETAP V - udzielę niezbędnych porad i konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenia, warsztaty, kursy RODO - Piła oraz okolice

 • razem z dr Markiem Chojnackim, oferuję Państwu warsztaty i szkolenia dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w zakresu: techniki komunikowania się interpersonalnego w warunkach podniesionej odpowiedzialności, sprawnego i komunikatywnego referowania zagadnień RODO w firmie, komunikacji niewerbalnej powiązanej z pracą, z dokumentami oraz efektywnym wykorzystaniu potencjału Inspektora Ochrony Danych,

 • przeprowadzę w Państwa firmie szkolenia z dziedziny ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, podnoszące poziom wiedzy wśród pracowników Państwa firmy,

 • zorganizuję warsztaty z dziedziny ochrony informacji niejawnych, dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych oraz pracowników pionu ochrony,

 • przeprowadzę szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz innych, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami firmy.

RODO Piła
RODO Piła

Doradztwo i bezpośrednia pomoc w zakresie:

 • zdobycia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,

 • objęcia w Państwa firmie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

 • objęcia w Państwa firmie funkcji Inspektora Ochrony Danych,

 • wszechstronnych konsultacji, dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.