Skip to main content
 • Bydgoszcz RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Bydgoszcz RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Bydgoszcz RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Bydgoszcz RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Bydgoszcz RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Bydgoszcz - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Bydgoszcz - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Bydgoszcz - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Bydgoszcz - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • RODO Bydgoszcz - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
O Mnie
Agata Lasota-Jądrzak

Jestem doktorem nauk społecznych, dotyczących dyscypliny nauk o bezpieczeństwie, jak i specjalistą w dziedzinie ochrony danych osobowych.

W ramach całej, wieloletniej specjalizacji, obroniłam m.in. rozprawę doktorską o „Wpływie jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej”, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Ukończyłam również Uniwersytet Adama Mickiewicza i Studia Podyplomowe Akademii Ekonomicznej, a ponadto Wydział Bezpieczeństwa Narodowej Akademii Obrony Narodowej, w kierunku zarządzanie kryzysowe.

W segmencie ochrony informacji spełniam się od ponad 20 lat. Pracowałam przez kilkanaście lat na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz naczelnika wydziału ds. ochrony informacji niejawnych, w Komendzie Miejskiej Policji. Obecnie działam w roli pełnomocnika prezesa ds. ochrony informacji w firmie Celtech oraz w Starostwie w Chodzieży.

Za mną praca również w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, na Uniwersystecie im. Adama Mickiewicza, w Politechnice Białostockiej i Politechnice Poznańskiej, jako wykładowca zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych i niejawnych. Aktualnie można mnie zobaczyć też w Akademii Kaliskiej, na Wydziale Nauk Społecznych.

Ochroną danych zajmuję się na każdym możliwym polu, dlatego jestem aktywnym trenerem i wdrożeniowcem w sektorach prywatnych, jak i publicznych, włącznie z publikacjami traktującymi o bezpieczeństwie informacji i zarządzaniu kryzysowym.

Doświadczenie - RODO i ochrona danych osobowych

22 lata
obszar ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych

21/50

15 lat
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i kierownik pionu ochrony

14/50

8 lat
praca naukowo–dydaktyczna

7/50
dr Agata Lasota-Jądrzak

Współpraca

Współpracuję z dr Markiem Chojnackim - specjalistą w zakresie kulturoznawstwa, absolwenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jest doktorem nauk humanistycznych i ekspertem w dziedzinie procesów twórczych, ekspertem biznesu.

RODO Bydgoszcz - Współpraca z dr Agatą Lasotą-Jądrzak

 • nauka technik komunikacji interpersonalnej w sytuacjach podniesionej odpowiedzialności,

 • analiza kultury organizacyjnej firmy, pod kątem RODO,

 • odkrywanie mocnych stron zespołu i wskazanie możliwości w obszarze ochrony danych,

 • nauka przedstawiania problematyki RODO,

 • nauka komunikacji niewerbalnej,

 • pomoc w wykorzystaniu potencjału Inspektora Ochrony Danych.

Dr Marek Chojnacki

dr Marek Chojnacki

Doświadczenie

30 lat
praktyka dydaktyczna na wyższych uczelniach
20 lat
trener, szkoleniowec, wdrożeniowiec
 • doświadczenie naukowe, kierowanie zespołami badawczymi
 • znajomość specyfiki wielu branż wypracowana na drodze zadań mentorskich

Oferta - szkolenia RODO Bydgoszcz

Audyty, wdrożenia, szkolenia z zakresu ochrony danych

RODO

wdrożenie i szkolenie

Oferta wdrożenia - zgodnie z reformą UE, dotyczącą ochrony danych osobowych.

Wdrożenie oznacza komplet dokumentów bezpieczeństwa, a także szkolenie. Wydawane są również certyfikaty uczestnictwa.

RODO

szkolenie 8h

Szkolenie dla podmiotów, instytucji państwowych, organizacji, spółek, firm, pracowników, jak i osób fizycznych, obejmujących przetwarzanie danych osobowych.

RODO

szkolenie 16h

Szkolenie celem zdobycia umiejętności z zakresu zastosowania obecnych przepisów w jednostkach organizacyjnych. W ramach szkolenia wchodzi 6 godzin wykładu i 10 godzin bloku praktycznego.

OIN

szkolenie

Szkolenie z zakresu efektywnego zarządzania informacjami niejawnymi w organizacji.

SOIN

audyt

Konsultacje z dziedziny weryfikowania procedur w ramach przepisów ochrony informacji niejawnych, wraz z włączeniem systemu ochrony informacji.

SOIN

Audyt dla klauzuli "zastrzeżone"

Konsultacje z dziedziny weryfikowania stosowanych procedur, wynikających z przepisów o ochronie danych niejawnych, w klauzuli "zastrzeżone".

Audyt bezpieczeństwa danych w Państwa firmie, w celu spełniania wymogów, jakie zostały umieszczone w ustawie o ochronie informacji niejawnych

 • analiza posiadanej w firmie dokumentacji - tj. planu ochrony informacji niejawnych, poziomu zagrożeń, procesu oceniania ryzyka, sposobu postępowania z informacjami o klauzuli „zastrzeżone”, dokumentacji związanej z postępowaniem z informacjami niejawnymi o klauzuli „poufne”,

 • analiza zgodności z prawem, wyznaczenia w firmie osób powołanych do pełnienia stanowisk - pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii tajnej, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratora systemu teleinformatycznego,

 • analiza zgodności doboru środków ochrony fizycznej, odpowiednich do zagrożenia,

 • weryfikacja zgodności posiadanych uprawnień przez pracowników, którzy mają dostęp do informacji niejawnych w firmie,

 • weryfikacja zgodności prowadzenia, wymaganych prawem, urządzeń ewidencyjnych, koniecznych do ewidencjonowania i obiegu dokumentów niejawnych,

 • opracowanie raportu, z informacjami podnoszącymi poziom bezpieczeństwa i umożliwiającymi spełnianie wymagań,

 • dokumentacja na podstawie przeprowadzonego w firmie audytu bezpieczeństwa.

Ochrona informacji niejawnych
RODO Bydgoszcz

Audyt, który ma określić poziom zgodności przetwarzania danych osobowych przez ich administratora danych, z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, regulacjami, umowami, jak i procedurami wewnątrz jednostki:

 • Etap I

  identyfikacja wszystkich zasobów w organizacji,

 • Etap II

  stworzenie raportu z przeprowadzonego audytu, razem z rekomendacjami,

 • Etap III

  opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa informacji,

 • Etap IV

  szkolenie całego personelu, w zakresie tematyki obejmującej unijną reformę o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy krajowej z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych,

 • Etap V

  porady i konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych.

 • ETAP I - przeprowadzę identyfikację wszystkich zasobów w organizacji,
 • ETAP II - przygotuję szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami,
 • ETAP III - opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,
 • ETAP IV - przeprowadzę kompleksowe szkolenia dla całego personelu organizacji z tematyki obejmującej unijną reformę w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,
 • ETAP V - udzielę niezbędnych porad i konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych.
RODO Bydgoszcz

Doradzę i udzielę pomocy w zakresie:

 • zdobycia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,

 • objęcia w firmie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

 • objęcia w firmie stanowiska Inspektora Ochrony Danych,

 • konsultacji dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.