Skip to main content
 • PESEL według RODO - czy to dane wrażliwe?
  10.07.2022

  PESEL według RODO - czy to dane wrażliwe?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dla niektórych wciąż budzi pewne wątpliwości. Jak właściwie jest z tym numerem PESEL - należy do wrażliwych danych, czy jednak nie? W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić niepewne kwestie dotyczące tego zagadnienia poruszone w RODO.

Numer PESEL - czym jest?

PESEL w rozwinięciu oznacza Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Jest to unikalny, 11-cyfrowy numer nadawany każdemu obywatelowi Polski przez urzędy gminy w chwili urodzenia. PESEL przydziela się na całe życie.

Numer ten służy do identyfikacji osób w różnych procedurach administracyjnych i społecznych. PESEL jest niezbędny do uzyskania dowodu osobistego, a także do wielu innych czynności, takich jak zawieranie umów, otwieranie kont bankowych czy też ubieganie się o świadczenia socjalne.

Co to dane wrażliwe?

Wprowadzone w 2018 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dzieli dane osobowe na dwie kategorie: zwykłe i wrażliwe. Pierwsza grupa służy do identyfikacji osoby fizycznej. Dane zwykłe używa się podczas uzupełniania dokumentów, zawierania umów, czy wypełniania wniosków. Możemy do nich zaliczyć imię, nazwisko, adres czy też numer telefonu. Z reguły nie są trudne do zdobycia.

RODO definiuje dane wrażliwe jako dane, które odnoszą się, między innymi, do:

 • poglądów politycznych
 • orientacji seksualnej
 • przekonań religijnych
 • przynależności do związków zawodowych
 • stanu zdrowia
 • pochodzenia rasowego lub etnicznego
 • danych genetycznych i biometrycznych

Są to zatem dane należące do sfery prywatnej, a ich ukrywanie ma głównie na celu ochronę przed dyskryminacją.

Czy numer PESEL należy do danych wrażliwych?

Choć wydawać by się mogło, że indywidualny numer PESEL należy do danych wrażliwych, prawo stanowi inaczej. Ze względu na to, że jest to numer mający na celu identyfikację człowieka i powszechnie stosuje się go podczas wypełniania dokumentów wszelkiej maści, RODO klasyfikuje PESEL do grupy zwykłych danych osobowych.

Pomimo tego, że PESEL nie należy do wrażliwych danych, warto w dalszym ciągu dbać o to, by nie dostał się w niepowołane ręce. Jest to wciąż jedna z najważniejszych informacji o danej osobie i podstawa do zaciągania pożyczek i kredytów. Chrońmy swoją prywatność i zapobiegajmy wyciekowi naszych danych, by uchronić się przed oszustwami.