Skip to main content
  • Czy pracodawca może czytać maile pracownika?
    15.10.2022

    Czy pracodawca może czytać maile pracownika?

Monitoring poczty elektronicznej w firmach w dzisiejszych czasach staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Pracodawcy chcą mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje w godzinach pracy i na jaki temat ich podwładni korespondują z klientami. Czy jednak jest to zgodne z prawem? Czy pracodawca może czytać maile pracownika?

Czy pracodawca może czytać służbową korespondencję pracownika?

Jak informuje nas Kodeks Pracy, a konkretniej art. 223 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, jeżeli w ocenie pracodawcy wprowadzenie monitoringu (kontroli) służbowej poczty elektronicznej pracownika jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej organizacji czasu pracy, w tym do prawidłowego wykorzystania udostępnionych podwładnemu narzędzi pracy, wówczas jest to działanie zgodne z prawem. Owy monitoring nie może jednak naruszać tajemnicy korespondencji, ani innych dóbr osobistych zatrudnionego.

O wprowadzeniu monitoringu służbowej poczty elektronicznej pracodawca musi poinformować swoich pracowników przynajmniej dwa tygodnie przed jego wdrożeniem. Wszyscy zatrudnieni muszą zostać jasno poinformowani jaki cel ma wprowadzona kontrola, a także jaki zakres obejmuje i w jaki sposób będzie wszystko przebiegało. Sposób przekazania tych informacji wybiera pracodawca.

Czy pracodawca może czytać prywatną korespondencję pracownika?

Jak zostało wspomniane wcześniej, monitoring poczty elektronicznej pracownika nie może naruszać zasady tajemnicy korespondencji. Oznacza to, że jeżeli pracodawca natrafi na prywatne wiadomości, nie może poznać ich treści. Jeśli zrobi to przez przypadek, zakazuje mu się ich rozpowszechniania.

Podsumowując, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy pracodawca ma prawo monitorować służbową pocztę elektroniczną swojego podwładnego. Ma to na celu kontrolę nad działaniami podejmowanymi przez pracownika. Zgodnie z tajemnicą korespondencji, pracodawca nie ma prawa czytać ani udostępniać prywatnej korespondencji osoby u niego zatrudnionej.