Skip to main content
  • Czy Chat GPT jest bezpieczny pod kątem RODO?
    28.05.2024

    Czy Chat GPT jest bezpieczny pod kątem RODO?

W erze dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych, przetwarzanie danych osobowych stało się integralną częścią codziennego życia wielu osób. Od korzystania z mediów społecznościowych, po różnorodne usługi online – informacje na nasz temat są nieustannie zbierane, analizowane i wykorzystywane w różnych celach. Z tego też powodu, ochrona prywatności użytkowników internetu zyskuje na znaczeniu, stając się jednym z kluczowych wyzwań współczesnego świata.

Wprowadzenie narzędzi opartych na AI, takich jak Chat GPT, niesie ze sobą zarówno ogromny potencjał, jak i pewne obawy. Korzystanie z niego, podobnie jak z każdej nowej technologii, rodzi pytania dotyczące bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez te nowoczesne systemy. Jak to więc wygląda w praktyce? Czy Chat GPT jest bezpieczny pod kątem RODO?

Co to jest Chat GPT?

Generative Pre-trained Transformer, czyli słynny Chat GPT, to zaawansowany model językowy opracowany przez OpenAI, który wykorzystuje technologię głębokiego uczenia do generowania tekstu przypominającego ludzką mowę. Model ten został przeszkolony na ogromnych zbiorach danych tekstowych z różnych źródeł internetowych, co pozwala mu na tworzenie spójnych i sensownych odpowiedzi na różnorodne pytania oraz uczestniczenie w interaktywnych rozmowach.

Czy czat GPT ujawnia wprowadzane do niego informacje?

Jednym z głównych zmartwień użytkowników Chat GPT jest możliwość ujawniania wprowadzanych do niego informacji innym użytkownikom. Obawa ta wynika z przekonania, że model może "uczyć się" na podstawie zapytań i następnie wykorzystywać te dane do generowania odpowiedzi na podobne pytania w przyszłości. W rzeczywistości, obecna wersja Chat GPT nie dodaje automatycznie informacji z zapytań użytkowników do swojego modelu.

Niemniej jednak, ważne jest zrozumienie, że każde zapytanie jest rejestrowane i przechowywane przez dostawcę usługi, czyli firmę OpenAI. Chociaż indywidualne dane nie są bezpośrednio integrowane z modelem, mogą być one przetwarzane w ramach badań nad poprawą jakości usług. Oznacza to, że pracownicy lub partnerzy OpenAI mogą mieć dostęp do zapytań, co rodzi potencjalne ryzyko naruszenia prywatności, szczególnie w przypadku danych wrażliwych.

Bezpieczeństwo Chat GPT

Wokół technologii Chat GPT narosło wiele kontrowersji i pytań dotyczących jej bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście przetwarzania danych wrażliwych. Organizacje często zastanawiają się, czy mogą wykorzystywać tego typu modele do zautomatyzowania pewnych zadań biznesowych bez narażania się na ryzyko ujawnienia poufnych informacji.

Publicznie dostępne modele LLM, takie jak popularny Chat GPT, mogą nie być najlepszym wyborem do przetwarzania informacji wrażliwych, ponieważ wiąże się to z przekazywaniem tych danych dostawcy usługi.

Chat GPT a RODO

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek informacji do Chat GPT, użytkownicy powinni dokładnie zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami użytkowania dostawcy usługi. RODO wymaga, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem i zapewniało ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Przesyłanie wrażliwych informacji do publicznie dostępnych modeli AI może być ryzykowne, dlatego zaleca się unikanie tego typu działań.