Skip to main content
  • Ai Act w pigułce | Pierwsze przepisy na temat sztucznej inteligencji
    27.06.2024

    Ai Act w pigułce | Pierwsze przepisy na temat sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) to dynamicznie rozwijająca się technologia, która błyskawicznie wniknęła w różne aspekty naszego codziennego życia. Narzędzia takie jak Czat GPT, Google Bard czy DALL-E2 stały się integralną częścią wielu dziedzin, od biznesu aż po edukację. Wraz z rosnącym zastosowaniem na temat tych zaawansowanych systemów, pojawiają się także liczne wyzwania i zagrożenia związane z ich odpowiedzialnym wykorzystaniem.

Aby zagwarantować bezpieczne i etyczne korzystanie z technologii AI, 14 czerwca 2023 roku Parlament Europejski przyjął pionierski akt prawny, znany jako AI Act. To pierwsze na świecie kompleksowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, które mają na celu ustanowienie ram prawnych dla jej rozwoju i zastosowania. Czym dokładnie jest AI Act i jakie niesie ze sobą zmiany?

Czym jest AI Act?

AI Act to kluczowa regulacja mająca na celu zapewnienie bezpiecznego i transparentnego wykorzystania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej.

Choć istnieją już przepisy dotyczące tej technologii, AI Act wprowadza kompleksowe zasady dotyczące wdrażania, eksploatacji i wprowadzenia na rynek systemów AI, ze szczególnym naciskiem na technologie wysokiego ryzyka. Przepisy te mają na celu ochronę praw człowieka i etyki, ograniczając lub zakazując użycia sztucznej inteligencji w obszarach, które mogą stanowić zagrożenie dla prywatności lub manipulować opinią publiczną.

Ponadto, AI Act zawiera regulacje dotyczące deepfake’ów i systemów interaktywnych, które mogą wpływać na społeczną percepcję rzeczywistości. Ustawa przewiduje również utworzenie organów nadzorujących przestrzeganie przepisów oraz egzekwujących sankcje za ich naruszenie.

Kogo dotyczy AI Act?

AI Act ma zastosowanie do szerokiego spektrum podmiotów publicznych i prywatnych, działających zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami - pod warunkiem, że system AI jest wdrażany na rynku unijnym lub jego użycie wpływa na osoby przebywające w UE. Oznacza to, że regulacje dotyczą nie tylko europejskich firm, ale również zagranicznych przedsiębiorstw oferujących swoje produkty i usługi na terenie Unii.

Obowiązki określone w AI Act obejmują zarówno dostawców, importerów, jak i dystrybutorów systemów AI. W przypadku technologii wysokiego ryzyka, dodatkowe wymagania będą musieli spełniać także użytkownicy tychże systemów, na przykład banki korzystające z zaawansowanych narzędzi do podejmowania decyzji. Ustawa nakłada na wszystkie te podmioty obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, transparentności oraz zgodności z nowymi regulacjami, co ma na celu ochronę praw i interesów użytkowników oraz społeczeństwa jako całości.