Skip to main content
  • Ochrona danych osobowych w szkolnictwie
    18.03.2022

    Ochrona danych osobowych w szkolnictwie

W systemie szkolnictwa codziennie przetwarzana jest ogromna ilość danych osobowych, w związku z czym dla placówek oświatowych temat ochrony danych osobowych jest tematem niezwykle istotnym. RODO wprowadziło wiele zmian w obranym wcześniej systemie ochrony i przetwarzania danych, jednak według specjalistów większość problemów w związku z tym pojawiło się nie przez samo RODO, ale błędne interpretowanie jego przepisy. Doprowadzić to może do poważnych sytuacji, zwłaszcza w placówkach takich jak szkoła, gdzie gromadzona jest duża ilość danych, w tym danych wrażliwych.

Wprowadzenie ustawy

RODO wprowadzone zostało 25 maja 2018 roku, a wraz z nim wprowadzone zostały znaczne zmiany. Ustawa nie określa konkretnych sposobów, w jakie mają być przechowywane i przetwarzane dane, natomiast podkreśla, że wszystkie dane posiadane przez placówkę muszą być bezpieczne i nieosiągalne dla niepowołanych osób.

Placówka natomiast powinna dostosować się do swoich pracowników, zapewniając im warunki do bezpiecznego przechowywania i przetwarzania wszystkich danych — niezależnie czy należą one do uczniów, nauczycieli czy rodziców.

Wpływ na szkolnictwo

Według 38 preambuły RODO, dzieci i młodzież powinny być objęte szczególną ochroną danych osobowych, ze względu na ograniczoną świadomość swoich praw, obowiązków oraz wszelkich zagrożeń związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Natomiast szkoły upoważnione są do przetwarzania danych niezbędnych im do funkcjonowania. RODO nie nakłada konkretnych wytycznych w kwestii tego, które dane powinny być zbierane i używane — nakazuje jedynie zastanowić się nad tym, które są potrzebne do funkcjonowania instytucji i w jaki sposób są zbierane.

Obowiązki nakładane przez RODO

Większość obowiązków nakładanych przez RODO spada na dyrektorów placówek, będących administratorami zbieranych danych — to oni powinni dostosować systemy swoich placówek do bezpieczeństwa danych, dać swoim pracownikom odpowiednie warunki i wytyczne, których ci będą się trzymać podczas swojej pracy.

Nie oznacza to jednak, że nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówek oświatowych są zdani tylko i wyłącznie na zasady ustalone przez dyrektorów. Mają oni dużą ilość własnych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, do których powinni podejść z odpowiednim przemyśleniem i zaplanowaniem, aby zapewnić swoim uczniom jak największe bezpieczeństwo — zwłaszcza kiedy są oni jeszcze za młodzi, by zrozumieć i ponosić odpowiedzialność za siebie.