Skip to main content
  • RODO kontra telemarketing | Gdzie zgłosić niechciane telefony?
    23.04.2024

    RODO kontra telemarketing | Gdzie zgłosić niechciane telefony?

Telemarketing, choć niegdyś uważany za efektywną strategię reklamową, dzisiaj często bywa źródłem irytacji. Ciągłe telefony, często w niefortunnych momentach dnia, przekształcają coś, co miało być narzędziem do budowania relacji z klientem, w źródło stresu i negatywnych emocji. Na szczęście, dzisiaj użytkownicy smartfonów mają do dyspozycji potężne narzędzie obronne — Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane szerzej jako RODO. Te europejskie przepisy prawne stanowią zaporę przed nadużywaniem prywatnych informacji przez firmy, ustanawiając jasne zasady dotyczące zgody na ich przetwarzanie.

Czy RODO obejmuje numer telefonu?

Numer telefonu, zgodnie z RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), jest klasyfikowany jako dane osobowe. Oznacza to, że tak jak imię, nazwisko czy numer PESEL, umożliwia on identyfikację osoby i w związku z tym podlega ścisłej ochronie prawnej. Aby firma mogła legalnie wykorzystać numer telefonu w celach telemarketingowych, konieczne jest uzyskanie wyraźnej i świadomej zgody od osoby, do której on przynależy.

Czy RODO pozwala na telemarketing?

RODO, choć nie reguluje bezpośrednio działań telemarketingowych, odgrywa kluczową rolę w ochronie wrażliwych informacji, które są podczas nich wykorzystywane. Zasady RODO wymagają, by przedsiębiorstwa uzyskały wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Taka zgoda musi być świadoma, jednoznaczna i udzielona na konkretną czynność.

W przypadku naruszenia tych zasad, przedsiębiorcy prowadzący telemarketing bez wymaganej zgody mogą napotkać na poważne konsekwencje prawne. Zarówno Urząd Ochrony Danych Osobowych, jak i Urząd Komunikacji Elektronicznej, mają uprawnienia do nałożenia sankcji finansowych oraz nakazania zaprzestania niezgodnych z prawem praktyk. Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, działania telemarketingowe muszą być prowadzone z pełnym poszanowaniem praw abonentów, co oznacza nie tylko uzyskanie niezbędnych zgód, ale także umożliwienie ich łatwego wycofania w dowolnym momencie.

Gdzie zgłosić niechciane telefony? | RODO

Gdy doświadczasz niechcianych telefonów telemarketingowych, możesz skorzystać z prawa do żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy wybranego administratora.

W trakcie rozmowy z telemarketerem, jasne i stanowcze oświadczenie, że nie wyrażasz zgody na dalsze przetwarzanie twojego numeru telefonu, powinno skutkować nie tylko natychmiastowym zakończeniem połączenia, ale również zobowiązuje osobę, z którą rozmawiasz, do powiadomienia administratora danych o konieczności usunięcia Ciebie z bazy.

Niestety, ze względu na praktyki odsprzedawania baz danych różnym podmiotom, jednorazowe wydanie polecenia usunięcia numeru może nie zakończyć problemu niechcianych telefonów. Dlatego kluczowe może być ustalenie, który podmiot jest administratorem twoich danych i skierowanie do niego bezpośredniego żądania. Jeżeli telemarketer nie jest w stanie potwierdzić usunięcia numeru lub zignoruje twoje żądanie, możesz skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). UODO ma uprawnienia do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych, w tym nakładania kar na firmy naruszające RODO.

Skarga do prezesa UODO może zostać złożona zarówno w formie elektronicznej, pisemnej jak i ustnej.