Skip to main content
  • RODO w pigułce
    01.06.2021

    RODO w pigułce

Obywatele mają większą kontrolę nad własną prywatnością. Na przetwarzanie danych osobowych musi być udzielona wyraźna zgoda, a firmy muszą być w stanie to udowodnić. Zgoda na przetwarzanie danych musi być odwoływalna w tak prosty sposób, w jaki została udzielona.

Prawa obywateli

Obywatele mają prawo do bycia "zapomnianym" i prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że muszą oni mieć możliwość zniszczenia swoich danych osobowych lub przekazania ich innej firmie.

Skargi do Urzędu Ochrony Danych

Obywatele mogą złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych. Każda skarga musi zostać rozpatrzona i może prowadzić do dochodzenia, a w razie konieczności do nałożenia grzywny. W chwili obecnej reklamacje są postrzegane głównie jako funkcja sygnalizacyjna.

Nakłada to na przedsiębiorstwa więcej obowiązków i odpowiedzialności, z naciskiem na terminy "odpowiedzialność" i "możliwość udowodnienia".

Firmy muszą wprowadzić odpowiedzialność, to znaczy, muszą być w stanie wykazać, że przestrzegają prawa.

Firmy mają obowiązek dokumentacyjny, administrację ochrony danych, która pokazuje, jakie dane zostały przetworzone.

Przedstawiciele ochrony danych osobowych

Inne punkty obejmują obowiązkową ocenę skutków w zakresie ochrony danych oraz powołanie inspektora ochrony danych.

Dobra wiadomość jest taka, że oprócz tych obowiązków, istnieje również szereg korzyści. Prawodawstwo ma zastosowanie międzynarodowe, oznacza to dla przedsiębiorstw z UE, że muszą one zajmować się tylko jednym standardem i tylko jednym organem nadzorczym. Ponadto, nowa norma zapewnia również narzędzia do osiągnięcia zgodności z kodeksami postępowania i certyfikatami. Organy nadzorcze są zobowiązane do zapewnienia wsparcia w tym zakresie.

Przedstawiciele ds. ochrony danych otrzymają większe uprawnienia. Mówiliśmy już tutaj o potrzebie rozpatrywania wszystkich skarg i obowiązku pomagania firmom w przestrzeganiu tego prawodawstwa. Kary, które mogą być nakładane za naruszenia zostały znacznie zwiększone.