Skip to main content
  • Własność intelektualna | Czym jest, dlaczego warto ją chronić?
    28.12.2022

    Własność intelektualna | Czym jest, dlaczego warto ją chronić?

Termin “własność intelektualna” jest dobrze znany w życiu zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Prawdopodobnie nie ma na świecie człowieka, który nigdy nie skorzystałby z cudzej własności intelektualnej, bądź też wytworzył własną. W polskim systemie prawnym dziedzina ta rozwinęła się dość późno. Zatem, co to jest własność intelektualna i dlaczego powinno się ją chronić?

Co to jest własność intelektualna?

Własność intelektualna to pojęcie, które obejmuje przepisy dotyczące różnych rodzajów praw, takich jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe, czy prawa do wzorów użytkowych. Prawa te chronią wynalazki, dzieła sztuki, rozwiązania techniczne, nazwy i loga firm oraz innego rodzaju dobra intelektualne przed bezprawnym wykorzystaniem lub kradzieżą.

Celem ochrony własności intelektualnej jest zapewnienie twórcom, wynalazcom i przedsiębiorcom należytego wynagrodzenia za ich wkład w rozwój kulturalny i technologiczny, a także zachęcanie do tworzenia nowych dóbr. Własność intelektualna jest regulowana przez prawo, a jej naruszenie może być karane przez sądy.

Dlaczego warto chronić własność intelektualną?

Własność intelektualna powinna być chroniona z wielu powodów. Przede wszystkim, to właśnie dzięki niej zyskuje się możliwość korzystania z konkretnego patentu, utworu, przedmiotu lub rozwiązania na wyłączność. Wystarczy rejestracja przedmiotu ochrony własności intelektualnej, aby jego właściciel zyskał monopol na jego eksploatację oraz czerpanie z niego korzyści finansowych.

Warto również wspomnieć, że zarejestrowana własność intelektualna umożliwia rozszerzenie prowadzonej działalności o franczyzę, a także strategiczne budowanie pozycji rynkowej. Własność intelektualna stanowi majątek danej firmy, ponieważ posiada wymierną wartość ekonomiczną. Może być również wykorzystana jako wkład niepieniężny do spółki (aport). Dlaczego więc warto chronić własność intelektualną? Ponieważ im lepiej jest chroniona, tym stanowi lepszy aktyw dla przedsiębiorstwa.