Skip to main content
  • Wykorzystywanie wizerunku osobistego w ochronie danych osobowych
    13.07.2021

    Wykorzystywanie wizerunku osobistego w ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych nie nadąża za praktyką wykorzystywania danych osobowych, takich jak dane dotyczące wizerunku osobistego, np. technologia rozpoznawania twarzy, dane biometryczne, np. odciski palców czy obraz tęczówki oka. W związku z tym, gdy przedsiębiorstwa korzystają z tych danych, pojawia się pytanie, czy obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są stosowane, czy też nie. W związku z tym konieczne są bardziej rygorystyczne środki dla przedsiębiorstw, które gromadzą i wykorzystują dane biometryczne konsumentów.

Ochrona danych osobowych

Jeżeli adres i numer telefonu danej osoby są również klasyfikowane jako dane osobowe, to dane biometryczne, mimo że są uznawane za dane osobowe, są o wiele bardziej wrażliwe niż informacje o numerze telefonu czy nazwisko i wiek danej osoby. W wielu krajach w prawie istnieje zapis o prawie do pominięcia niektórych przypadków. Niektóre kraje nie posiadają również szczegółowych regulacji dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej osoby, która dopuściła się przestępstwa polegającego na niewłaściwym gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych.