Skip to main content
  • Czym jest znak towarowy?
    19.01.2023

    Czym jest znak towarowy?

Ochrona własnej marki to bardzo ważny aspekt dla każdego przedsiębiorcy. Obecnie coraz więcej firm decyduje się na pewne kroki prawne, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy swojej działalności. Jeden z najskuteczniejszych sposobów obejmuje rejestrację znaku towarowego. Czym jest owy znak towarowy, jak go zarejestrować i dlaczego warto to zrobić? O tym szerzej w poniższym artykule.

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to symbol, słowo, zestaw słów, litera, cyfra, kombinacja tych elementów lub inne oznaczenie, które może być przedstawione w sposób graficzny, umożliwiający jego odróżnienie od znaków towarowych używanych przez innych przedsiębiorców. Główna rola znaków towarowych jest taka, że pozwalają one zidentyfikować usługi lub towary danego przedsiębiorstwa na tle innych firm.

Dobry znak towarowy wpływa na rozpoznawalność danej marki. Niekiedy staje się on na tyle popularny, że jego obecność sama w sobie ma wartość promocyjną. Funkcja reklamowa to jednak nie wszystko. Znak towarowy musi być funkcjonalny i pełnić rolę informacyjną. Zastrzeżenie znaku towarowego pozwala na używanie go na zasadzie wyłączności.

Jak zarejestrować znak towarowy?

W celu zastrzeżenia znaku towarowego należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu ds. własności przemysłowej i poddać znak rejestracji. W naszym kraju, za ochronę znaków towarowych odpowiada Urząd Patentowy RP - tam też należy się udać, jeżeli chcemy uzyskać wyłączność na jego stosowanie.

Po złożeniu wniosku rejestracyjnego znaku towarowego, Urząd Patentowy dokona weryfikacji, czy wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione oraz sprawdzi przesłanki dotyczące odmowy rejestracji. Jeśli znak towarowy spełnia wszystkie wymogi i tym samym otrzyma akceptację, zostanie opublikowany w BUP - Biuletynie Urzędu Patentowego. To jednak nie kończy procesu rejestracji. Po opublikowaniu znaku w BUP, rozpoczyna się tzw. okres sprzeciwowy, w którym inne podmioty mogą zgłosić sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku. Jeżeli nikt nie wniesie sprzeciwu, znak zostanie zarejestrowany, a prawo ochronne będzie obowiązywać przez 10 lat od momentu złożenia wniosku.

Co może być zastrzeżonym znakiem towarowym?

Zastrzeżonym znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które pozwala na odróżnienie produktów jednej firmy od produktów innych przedsiębiorstw. Znaki towarowe często przyjmują formę słowną, słowno-graficzną lub graficzną.

Słowne znaki towarowe mogą przybierać postać wyrazu, sloganu reklamowego, nazwy lub fantazyjnej zbitki liter. Dozwolone słowno-graficzne oraz graficzne znaki towarowe to natomiast logo, ornament, rysunek, symbol lub emblemat z elementami literowymi lub słownymi. Znakami towarowymi mogą być także kształty towarów lub opakowań - w takim wypadku mówimy o przestrzennej formie znaku towarowego.

Po co zastrzegać znak towarowy?

Znak towarowy pozbawiony ochrony prawnej przyznanej przez Urząd Patentowy jest podatny na działania nieuczciwej konkurencji, niezadowolonych pracowników, wrogiego otoczenia lub rozzłoszczonych klientów. Jeśli ktoś będzie próbował daną firmę oszukać, bezprawnie wykorzystać wyrobioną renomę i zarobić na jej dobrym imieniu, jej niezastrzeżona marka stanie się łatwym celem.

Jeśli ktoś będzie szybszy i wcześniej zarejestruje znak identyczny lub podobny do posiadanego przez danego przedsiębiorcę, ten może zostać pozbawiony swojej strony na portalach społecznościowych, aukcjach internetowych lub nazwy domeny internetowej. Może on nawet zostać pozwany do zaprzestania używania swojej nazwy.

Czy rejestracja znaku towarowego jest obowiązkowa?

Rejestracja znaku towarowego nie jest obowiązkowa, jednak jego zastrzeżenie pozwala na ochronę danego produktu lub usługi przed nieuczciwą konkurencją. Dzięki temu, gdy produkt lub usługa zdobędą uznanie i renomę wśród klientów, żadna osoba z konkurencji nie będzie mogła oznaczać swoich wyrobów zastrzeżonym już znakiem towarowym. W razie naruszenia prawa, istnieje możliwość pozwania nieuczciwych przedsiębiorców i uzyskanie odszkodowania. Ponadto, rejestracja nazwy i logo firmy jako znaku towarowego pozwala na wykorzystanie ich jako składnik majątku przedsiębiorstwa, a także na rozwój marki.