Skip to main content
 • Monitoring w świetle RODO
  21.03.2022

  Monitoring w świetle RODO

Wszechobecne kamery powoli stają się dla nas kompletną normą, do tego stopnia, że większość z nas nie kwestionuje ich obecności, ani tym bardziej legalności. Wiele osób wręcz zdziwiłoby się, gdyby dowiedzieli się o ilości kamer nieprzestrzegających przepisów. Wraz z wprowadzeniem RODO, prawo w sprawie monitorowania stało się surowsze, ale i bardziej zrozumiałe i zmniejszające ilość niedomówień.

Monitoring według przepisów RODO

Przepisy RODO ułatwiły kwestie prawne instalowania monitoringu, odpowiadając na wiele pytań i rozmywając nieścisłości. Określają one jasno cele, prawa oraz obowiązki związane z monitoringiem wizyjnym.

Artykuł 6 ustawy 1 RODO mówi: aby zainstalować system kamer, spełniony musi być co najmniej jeden z podanych warunków:

 • Osoby, której dotyczą dane, wyrażą zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie ich danych w określonych celach,
 • Działania podejmowane są na żądanie osoby, której dotyczą dane, 
 • Zbieranie oraz przetwarzanie danych poprzez monitoring niezbędne jest do spełnienia wymogów umowy prawnej zawartej z osobą, której dane dotyczą,
 • Przetwarzanie danych potrzebne jest w ramach interesu publicznego lub sprawowania władzy publicznej,
 • Przetwarzanie danych niezbędne jest w celu ochrony żywotności i zapewnienia bezpieczeństwa osobie, której dotyczą dane,
 • Przetwarzanie informacji jest niezbędne do wypełnienia prawnych obowiązków administratora danych.

Ponadto, informacje o tym, że znajdujemy się na terenie monitorowanym, muszą być obecne, jasne oraz zawierać bardzo konkretny zestaw informacji: sama informacja o monitorowaniu budynku, administrator danych i forma kontaktu z nim oraz odesłanie nas do dalszych informacji prawnych w związku z system monitoringu wizyjnego.

Określony jest również termin przechowywania nagrań, w przepisach wyznaczony na trzy miesiące, jednak o wiele lepiej jest jak najbardziej zmniejszyć okres przechowywania ich.

Uprawnienia osób monitorowanych

W ustawie RODO osoby monitorowane mają określone prawa oraz uprawnienia w związku z danymi, które są zbierane. Większość z nich odnosi się do czynności, jakie jesteśmy w stanie wykonać z naszymi danymi, takimi jak ich przegląd czy usunięcie.

Jako osoba monitorowana, możesz:

 • mieć dostęp do zebranych danych
 • żądać usunięcia danych
 • sprostować danych 
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych
 • ograniczyć dostęp do danych

Czego zakazuje ustawa?

Ustawa, oprócz określania praw i obowiązków, jasno i wyraźnie wymienia również zakazy związane z monitoringiem.

W ustawie RODO nie są określone przepisy w związku z nagrywaniem dźwięku, co czyni z tego praktykę zabronioną przez przepisy, uznawaną ”nadmierną formę przetwarzania danych”. Prawo do nagrywania dźwięku posiadają jedynie służby porządkowe i specjalne. Kolejną czynnością zakazaną przez ustawę jest nagrywanie obrazu w przestrzeni objętych szczególną ochroną np. toalet lub przebieralni.