Skip to main content
  • Ochrona danych osobowych w social mediach
    17.12.2021

    Ochrona danych osobowych w social mediach

Chociaż ustawa z 2019 r. koncentrowała się wyłącznie na danych osobowych, mówiła o danych nieosobowych. Sekcja pozwalała rządowi centralnemu na skierowanie każdego powiernika danych lub podmiotu przetwarzającego dane do dostarczenia mu wszelkich zanonimizowanych danych osobowych lub innych danych nieosobowych. Musiałoby to nastąpić w porozumieniu z organem ochrony danych, aby umożliwić lepsze ukierunkowanie świadczenia usług lub formułowanie polityki opartej na dowodach naukowych przez rząd centralny.

Zleceniodawca, powiernik oraz procesor danych

Użytkownik lub osoba, do której należą dane, o których mowa, jest zleceniodawcą danych. Powiernik danych to podmiot, który kontroluje przechowywanie tych danych, a także określa cel i sposoby ich przetwarzania. Podmiot przetwarzający dane to każdy podmiot, który przetwarza dane zgromadzone przez powiernika danych.
Tak więc, na przykład, kiedy korzystasz z jakiejkolwiek aplikacji mobilnej, Ty jesteś zleceniodawcą danych, aplikacja jest powiernikiem danych, a każdy reklamodawca przetwarzający Twoje dane z aplikacji byłby procesorem danych.

Regulacje danych nieosobowych

To nie pierwszy raz, kiedy ktoś przygląda się regulacji danych nieosobowych. We wrześniu 2019 roku Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informacyjnych powołało komisję ekspertów pod przewodnictwem współzałożyciela Infosys, aby zalecić ramy regulujące dane nieosobowe w Indiach.
Od tego czasu komisja ta przedłożyła dwa sprawozdania, jedno w lipcu 2020 r., a drugie w grudniu 2020 r. W drugim raporcie opowiedziano się również za zmianą przepisów ustawy z 2019 r., które wspominają o danych nieosobowych, w celu zapewnienia, że te dwie ramy wzajemnie się wykluczają, ale działają harmonijnie.
Odpowiedzialność dla platform mediów społecznościowych
Jeśli chodzi o pośredników mediów społecznościowych, którzy obecnie podlegają przepisom IT 2021, eksperci sugerują, że wniosek przewiduje ponowne wyznaczenie pośredników mediów społecznościowych jako platform mediów społecznościowych i traktowanie takich platform jako wydawców, aby pociągnąć ich do odpowiedzialności za treści, które hostują.
Zgodnie z nowymi przepisami IT 2021, pośrednicy mediów społecznościowych obejmują dostawców usług telekomunikacyjnych, dostawców usług sieciowych, dostawców usług internetowych, dostawców usług hostingowych, wyszukiwarki takie jak Google, strony płatności online, strony aukcji online, platformy handlu elektronicznego oraz platformy takie jak Facebook, Twitter, Blogspot i WordPress.

Ochrona danych osobowych w sieci

Obecnie art. 79 ustawy o technologii informacyjnej (ustawa IT) zapewnia pośrednikom, w tym pośrednikom mediów społecznościowych, ochronę przed odpowiedzialnością za treści zamieszczane na ich stronach internetowych przez osoby trzecie, w tym użytkowników. Kodyfikuje ona system "bezpiecznej przystani", zapewniając im ochronę przed odpowiedzialnością prawną za wszelkie nielegalne działania użytkowników, o ile pośrednicy Ci przestrzegają określonych zasad należytej staranności, takich jak stosowanie się do rządowych wniosków o usunięcie treści.
Tymczasem faktyczni wydawcy, tacy jak gazety, są odpowiedzialni za treści, które udostępniają. Chodzi o to, że wydawcy mają bezpośrednią kontrolę nad treściami, które udostępniają.
Tak więc, na przykład, w sprawie o zniesławienie, jeśli rzekomo zniesławiająca treść jest artykułem w gazecie, to sama gazeta, wraz z autorem artykułu, może być za to pociągnięta do odpowiedzialności.
Jeżeli jednak chodzi o rzekomo zniesławiający wpis na Facebooku lub tweeta, to zazwyczaj winnym może być tylko użytkownik, o ile pośrednik w mediach społecznościowych wykaże sądowi, że działał jedynie jako pośrednik i nie odgrywał żadnej roli w inicjowaniu lub modyfikowaniu treści, oraz że przestrzegał wymogów należytej staranności.

Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zalecenia komisji zmierzają w kierunku zwiększenia odpowiedzialności platform mediów społecznościowych. Komisja zaleciła utworzenie oddzielnego ustawowego organu regulacyjnego ds. mediów w celu regulacji treści na takich platformach.