Skip to main content
  • Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej i na świecie
    13.07.2021

    Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej i na świecie

W 2016 roku Unia Europejska (UE) wydała Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Nałożyło ono obowiązki na wszystkie organizacje w dowolnym miejscu gromadzenia danych związanych z osobami w Unii Europejskiej. RODO ustanowiło surowe kary dla tych, którzy naruszyli standardy prywatności i bezpieczeństwa, z bardzo wysoką karą do 4% przychodów z całego roku finansowego poprzedzającego naruszenie. Wiele krajów europejskich również uchwaliło ustawy o ochronie danych osobowych w oparciu o przepisy RODO.

Ustawy o ochronie danych w państwach Azjatyckich

W krajach ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) ustawa o ochronie danych osobowych została uchwalona przez Malezję w 2010 r., Singapur w 2012 r. i Tajlandię w 2019 r. W Azji Północno-Wschodniej Japonia po raz pierwszy ogłosiła ustawę o ochronie danych osobowych w 2003 roku, zasadniczo zmieniając i uzupełniając ją w 2016 roku. Korea Południowa po raz pierwszy ogłosiła ustawę o ochronie danych osobowych w 2011 r. Od tego czasu ustawa ta była stale zmieniana i uzupełniana w 2013, 2014, 2015, 2017 i 2020 r. w celu dostosowania się do szybkiego rozwoju Korei Południowej w kierunku pełnej gospodarki cyfrowej. W Chinach w dniu 8 maja 2020 r. Zgromadzenie Narodowe ogłosiło kodeks cywilny składający się z 1260 artykułów podzielonych na 84 rozdziały, w tym osobny rozdział określający prawo do życia prywatnego i ochrony danych osobowych, w artykułach od 1032 do 1039, wraz z wieloma innymi tego typu regulacjami.

Zmiany w ustawach o ochronie danych osobowych

Powyższe fakty pokazują, że nadszedł czas, aby wiele państw przestudiowało i opracowało ustawy o ochronie informacji osobowych, poprzez zmianę, czy korekty przepisów dotyczących ochrony informacji osobowych. Oprócz tego należy wprowadzić surowe środki karne i odpowiedzialność państw za ochronę danych osobowych. Przyczyni się to do zdobycia zaufania ludzi podczas rozwijania silnej gospodarki w najbliższej przyszłości.