• Ochrona praw obywateli
    05.01.2022

    Ochrona praw obywateli

Podczas gdy Wspólna Komisja Parlamentarna (JPC) zatwierdzająca ustawę o ochronie danych osobowych jest kluczowym kamieniem milowym w podróży kraju w kierunku gospodarki danych, nadal istnieje kilka obszarów niejasności i obaw, które należy rozwiązać, zanim stanie się ona prawem.

Wykorzystywanie danych osobowych

Obecnie nie ma żadnych przepisów dotyczących wykorzystania danych osobowych i zapobiegania ich niewłaściwemu wykorzystaniu, chociaż Sąd Najwyższy podtrzymał prywatność jako prawo podstawowe w 2017 r. Projekt przepisów został skierowany do JPC w celu dokładniejszego zbadania, a obecnie oczekuje się, że ustawa zostanie złożona w trwającej zimowej sesji Parlamentu. Kluczowym obszarem budzącym obawy jest przepis, który daje szerokie uprawnienia agencjom rządowym do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych obywateli.

Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Problematyczne jest to, że JPC zdecydował się powołać na bezpieczeństwo narodowe, aby umożliwić rządowi centralnemu zwolnienie swoich agencji z obowiązku przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych, jeśli jest przekonany, że takie zwolnienie jest konieczne lub celowe.
Terminy te są bardzo niejasne i mogą stanowić potencjalną "carte blanche" dla rządu, aby jednostronnie zwolnić agencje z przestrzegania ustawy. Terminy takie jak suwerenność i integralność, bezpieczeństwo państwa czy porządek publiczny są wystarczająco szerokie, aby być wszechogarniającymi i nieprecyzyjnymi, skutecznie osłabiając wszelkie kontrole takiego zwolnienia.

Ochrona danych w mediach społecznościowych

Inny sporny obszar dotyczy przepisu, który traktuje platformy mediów społecznościowych jako wydawców i czyni je odpowiedzialnymi za treści zamieszczane na ich stronach. Sprawozdania sugerują, że JPC zalecił wszczęcie postępowania prawnego i karnego przeciwko niezależnym dyrektorom i dyrektorom niewykonawczym w zarządach największych przedsiębiorstw z branży mediów społecznościowych, Internetu i elektroniki za umyślne przestępstwa związane z naruszeniami w zakresie zarządzania danymi w przypadku współudziału i zaniedbania.
Propozycja zaklasyfikowania platform mediów społecznościowych jako wydawców z pewnością spotka się z wyzwaniami prawnymi, ponieważ nakłada ona ciężar odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników na firmy internetowe i będzie miała wpływ. Facebook, YouTube, Twitter i WhatsApp, wszystkie mogą stracić bezpieczną przystań lub immunitet zapewniony obecnie przez Information Technology Act, 2000. Istnieje potrzeba osiągnięcia konsensusu w tych kwestiach poprzez uwzględnienie sugestii wszystkich zainteresowanych stron, w tym organów branżowych, przed wprowadzeniem w życie solidnego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych. Obawy wzbudziły również takie klauzule, jak uwzględnienie danych nieosobowych w ustawie o ochronie prywatności, a także przepisy dotyczące certyfikacji urządzeń sprzętowych oraz żądanie, by wrażliwe dane osobowe i krytyczne dane osobowe były przechowywane lokalnie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Inną ważną decyzją JPC było zachowanie nienaruszonej sekcji 12 ustawy z 2019 r., która pozwala na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych bez ich zgody, jeśli jest to konieczne dla jakiejkolwiek funkcji parlamentu lub stanowej władzy ustawodawczej.

ZPP Wielkopolska
Krajowe Stowaryzszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Polskie Centrum Analityczne
Secure in Practice
Nieruchomości Enigma

© 2022 RODO Poznań - Agata Lasota-Jądrzak - Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wdrożenie: Studio113