Skip to main content
  • Ochrona praw obywateli
    05.01.2022

    Ochrona praw obywateli

Podczas gdy Wspólna Komisja Parlamentarna (JPC) zatwierdzająca ustawę o ochronie danych osobowych jest kluczowym kamieniem milowym w podróży kraju w kierunku gospodarki danych, nadal istnieje kilka obszarów niejasności i obaw, które należy rozwiązać, zanim stanie się ona prawem.

Wykorzystywanie danych osobowych

Obecnie nie ma żadnych przepisów dotyczących wykorzystania danych osobowych i zapobiegania ich niewłaściwemu wykorzystaniu, chociaż Sąd Najwyższy podtrzymał prywatność jako prawo podstawowe w 2017 r. Projekt przepisów został skierowany do JPC w celu dokładniejszego zbadania, a obecnie oczekuje się, że ustawa zostanie złożona w trwającej zimowej sesji Parlamentu. Kluczowym obszarem budzącym obawy jest przepis, który daje szerokie uprawnienia agencjom rządowym do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych obywateli.

Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Problematyczne jest to, że JPC zdecydował się powołać na bezpieczeństwo narodowe, aby umożliwić rządowi centralnemu zwolnienie swoich agencji z obowiązku przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych, jeśli jest przekonany, że takie zwolnienie jest konieczne lub celowe.
Terminy te są bardzo niejasne i mogą stanowić potencjalną "carte blanche" dla rządu, aby jednostronnie zwolnić agencje z przestrzegania ustawy. Terminy takie jak suwerenność i integralność, bezpieczeństwo państwa czy porządek publiczny są wystarczająco szerokie, aby być wszechogarniającymi i nieprecyzyjnymi, skutecznie osłabiając wszelkie kontrole takiego zwolnienia.

Ochrona danych w mediach społecznościowych

Inny sporny obszar dotyczy przepisu, który traktuje platformy mediów społecznościowych jako wydawców i czyni je odpowiedzialnymi za treści zamieszczane na ich stronach. Sprawozdania sugerują, że JPC zalecił wszczęcie postępowania prawnego i karnego przeciwko niezależnym dyrektorom i dyrektorom niewykonawczym w zarządach największych przedsiębiorstw z branży mediów społecznościowych, Internetu i elektroniki za umyślne przestępstwa związane z naruszeniami w zakresie zarządzania danymi w przypadku współudziału i zaniedbania.
Propozycja zaklasyfikowania platform mediów społecznościowych jako wydawców z pewnością spotka się z wyzwaniami prawnymi, ponieważ nakłada ona ciężar odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników na firmy internetowe i będzie miała wpływ. Facebook, YouTube, Twitter i WhatsApp, wszystkie mogą stracić bezpieczną przystań lub immunitet zapewniony obecnie przez Information Technology Act, 2000. Istnieje potrzeba osiągnięcia konsensusu w tych kwestiach poprzez uwzględnienie sugestii wszystkich zainteresowanych stron, w tym organów branżowych, przed wprowadzeniem w życie solidnego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych. Obawy wzbudziły również takie klauzule, jak uwzględnienie danych nieosobowych w ustawie o ochronie prywatności, a także przepisy dotyczące certyfikacji urządzeń sprzętowych oraz żądanie, by wrażliwe dane osobowe i krytyczne dane osobowe były przechowywane lokalnie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Inną ważną decyzją JPC było zachowanie nienaruszonej sekcji 12 ustawy z 2019 r., która pozwala na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych bez ich zgody, jeśli jest to konieczne dla jakiejkolwiek funkcji parlamentu lub stanowej władzy ustawodawczej.