• Wprowadzenie do wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w Chinach
    07.06.2021

    Wprowadzenie do wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w Chinach

W świetle rozwoju technologii i powszechnego wykorzystania Internetu do przekazywania danych, ochrona danych osobowych stała się obecnie gorącym tematem, ponieważ ludzie stali się bardziej świadomi swojego prawa do prywatności. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ogólnego wprowadzenia do odpowiednich wymogów prawnych dotyczących ochrony danych w Chinach, w szczególności w kontekście gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. W artykule omówiono również pewne kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas przekazywania danych osobowych odbiorcom zagranicznym poza Chinami, w tym poprzez przechowywanie danych osobowych w systemie z zagranicznymi serwerami sieciowymi "Transgraniczne przekazywanie danych osobowych".

Ochrona danych osobowych w Chinach

Chiny nie posiadają obecnie kompleksowej ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy regulujące ochronę danych są rozproszone w odpowiednich obowiązujących ustawach, rozporządzeniach, normach krajowych i wytycznych rządowych, takich jak Ustawa o zeństwie cybernetycznym, Kodeks cywilny oraz Decyzja o wzmocnieniu ochrony informacji w Internecie.

Istnieją również liczne projekty ustaw, rozporządzeń i norm krajowych, które nie zostały jeszcze ogłoszone przez chińskie władze ustawodawcze lub administracyjne. Należą do nich: projekt ustawy o ochronie informacji osobowych, projekt ustawy o bezpieczeństwie danych, projekt środków administracyjnych w zakresie bezpieczeństwa danych, projekt środków w zakresie oceny bezpieczeństwa transgranicznego przekazywania informacji osobowych, projekt wytycznych w zakresie technologii bezpieczeństwa informacji dotyczących oceny bezpieczeństwa transgranicznego przekazywania danych oraz projekt rozporządzenia w sprawie ochrony bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury informatycznej. Ponieważ te "projekty" jeszcze nie weszły w życie, nie mają statusu przepisów prawnych, ale na razie mają dużą wartość referencyjną, ponieważ najnowsze tendencje legislacyjne w Chinach wydają się wskazywać, że Chiny aktywnie przyspieszają ogłoszenie odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych.

Ochrona danych

W dniu 26 kwietnia 2021 r. projekt ustawy o ochronie danych osobowych został przedstawiony Stałemu Komitetowi Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych do drugiego rozpatrzenia. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych prawdopodobnie wejdzie w życie w ciągu najbliższego roku do dwóch lat.

ZPP Wielkopolska
Krajowe Stowaryzszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Polskie Centrum Analityczne
Secure in Practice
Nieruchomości Enigma

© 2022 RODO Poznań - Agata Lasota-Jądrzak - Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wdrożenie: Studio113

Działamy również w: Piła, Gniezno, Bydgoszcz