Skip to main content
  • Luki w prawie dotyczącym danych osobowych w Wietnamie
    13.07.2021

    Luki w prawie dotyczącym danych osobowych w Wietnamie

W ostatnim czasie ujawniono wiele przypadków wycieku danych osobowych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych na stronach internetowych przez nielegalnych handlarzy. Jednak ciężko znaleźć obecnie środki zaradcze i skuteczne środków do walki z nielegalnym wykorzystywaniem danych osobowych, ponieważ obowiązujące prawo jest nadal dość niewystarczające.

Niedoskonałości prawne

Wiele krajów na świecie ustanowiło normy prawne dotyczące dostępu do danych osobowych i ich wykorzystywania w transakcjach między osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami a władzami publicznymi. W Wietnamie termin "dane osobowe" został wymieniony w ustawie o farmacji z 2005 r. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych w sektorze lotniczym zostały również wspomniane w ustawie o lotnictwie cywilnym z 2006 r. Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych pojawiły się jednak dopiero w ustawie o technologii informacyjnej z 2006 r. Niemniej jednak ustawa  reguluje jedynie ochronę danych osobowych w środowisku internetowym, a nie w sposób ogólny ochronę danych osobowych.

Ustawy dotyczące danych osobowych

Chociaż Wietnam posiada przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych w różnych ustawach, większość z nich jest nieadekwatna i ma kilka ograniczeń. Przede wszystkim, definicja danych osobowych nie jest spójna we wszystkich dokumentach prawnych. Na przykład definicja informacji osobowych w ustawie o bezpieczeństwie informacji w sieci jest zdecydowanie zbyt krótka, podczas gdy dekret rządu w sprawie handlu elektronicznego jest konkretny, szczegółowy i ma punkty, które trudno ocenić, czy są zgodne z przepisami ustawy o bezpieczeństwie informacji w sieci, czy nie. Z drugiej strony, ustawa o ochronie praw konsumentów z 2010 r. mówi o informacjach konsumenckich, podczas gdy ustawa o cyberbezpieczeństwie i dekret odnosi się do informacji konsumenckich jako danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Nowe obowiązujące przepisy koncentrują się na ochronie danych osobowych w środowisku cybernetycznym, natomiast brak jest szczegółowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w zwykłym, codziennym, tradycyjnym środowisku. Tworzy to podział w regulacjach prawnych na świat realny i wirtualny, co jest niezgodne z przyszłą rzeczywistością ery rewolucji.