Skip to main content
  • Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
    27.09.2021

    Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

W dniach od 13 -14 października br., przeprowadziłam dwudniowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, skierowanych do pracowników różnych wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego oraz koordynatorów uczelni w zakresie ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia omówiono istotne zagadnienia i problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi na co dzień  borykają się uczelnie wyższe.

Jednym z ciekawszych tematów szkolenia było zapoznanie uczestników z dostępnymi wynikami badań w zakresie naruszeń w ochronie danych osobowych oraz wskazanie kierunków działania w zakresie wdrożenia skutecznych środków organizacyjnych  i technicznych zapewniających bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych. W celu zapewnienia skutecznego systemu ochrony danych osobowych przez administratorów oraz procesorów, dokonano analizy wybranych decyzji administracyjnych wydanych przez PUODO.

Przywołane spotkanie niewątpliwie było okazją do ugruntowania wiedzy uczestników szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, do wymiany poglądów w tej tematyce oraz wyjaśnieniu szeregu wątpliwości w zakresie prawidłowego stosowania zapisów RODO i krajowych aktów prawnych w praktyce przez uczelnie wyższe.